Tiết kiệm điện năng

Ký kết quy chế phối hợp để tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ ba, 14/5/2024 | 10:32 GMT+7
Mới đây, Sở Công Thương Đắk Lắk và Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Theo quy chế, Sở Công Thương Đắk Lắk và PC Đắk Lắk sẽ phối hợp trong xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo cung ứng điện, tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống; phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, hàng năm, Sở Công Thương sẽ công bố công khai trên các cổng dịch vụ công trực tuyến kết quả tiết kiệm điện của các địa phương, cơ quan hành chính sự nghiệp, mức tiêu hao năng lượng của những doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng tuân thủ quy định của Nhà nước.

Sở Công Thương cũng chủ trì các công việc liên quan đến đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk việc tổ chức phân bổ chỉ tiêu, xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện năng của từng địa phương, các hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại trong năm kế hoạch. Đẩy mạnh những hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất… trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở báo cáo của PC Đắk Lắk hàng năm và trong giai đoạn, Sở Công Thương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác tiết kiệm điện và có biện pháp xử lý đối với những đơn vị vi phạm quy định tiết kiệm điện… 

Hải Long (t/h)