Nông nghiệp sạch

Lâm Đồng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao

Thứ sáu, 12/8/2022 | 15:14 GMT+7
Tỉnh Lâm Đồng khuyến khích người dân, doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nuôi trồng, góp phần nâng cao giá trị ngành thủy sản trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng, nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là thủy sản nước lạnh có vai trò quan trọng đối với người dân, cộng đồng và kinh tế của tỉnh. 

Thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh chỉ ra rằng, đến cuối 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh vào khoảng 2.350ha, trong đó diện tích nuôi cá nước lạnh khoảng 53ha. Diện tích nuôi thủy sản tập trung chủ yếu ở huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Đam Rông và thành phố Bảo Lộc. Sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt khoảng 9.300 tấn, trong đó trên 8.000 tấn cá truyền thống và trên 1.200 tấn cá nước lạnh.

Sản lượng sản phẩm thủy sản sản xuất cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực phẩm trong tỉnh. Riêng sản phẩm cá nước lạnh đã hình thành liên kết chuỗi giá trị hàng hóa, tham gia vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Nuôi trồng cá nước lạnh bằng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng cũng cho biết, những năm gần đây, ngành thủy sản đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chú trọng. Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2030; Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030. Đây là điều kiện cần, tạo cơ sở cho việc xây dựng các dự án phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh, tiến tới phát triển ngành thủy sản có giá trị cao, đóng góp vào cơ cấu kinh tế chung của tỉnh.

Đặc biệt, những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng đã ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất giống thủy sản, nhất là công nghệ sản xuất con giống cá nước lạnh phục vụ nhu cầu sản xuất trên địa bàn.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị, công nghệ để nhập khẩu trứng giống từ Liên bang Nga và Cộng hòa Liên bang Đức về nuôi ấp nở, ương dưỡng giống cá bột để cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất cá nước lạnh thương phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp cũng ứng dụng công nghệ nuôi cá tiên tiến trên thế giới như nuôi tuần hoàn, nuôi nước chảy, nuôi trong nhà. Trong đó, công nghệ Biofloc được ứng dụng rộng rãi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao và phòng chống được một số bệnh trên cá, giảm ô nhiễm môi trường, tăng năng suất nuôi.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kinh phí để Sở Khoa học và Công nghệ giao Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thực hiện các đề tài về nuôi thử nghiệm cá trắng châu Âu và nghiên cứu các tác nhân gây bệnh trên cá và giống cá ở địa phương. Các đề tài này được đánh giá đạt yêu cầu và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh.

Minh Khang (T/H)