PVEP hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch trong quý I/2022

Thứ năm, 31/3/2022 | 15:27 GMT+7
Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong quý I/2022, đặc biệt đã hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Ngay từ đầu năm, PVEP đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. PVEP luôn đề cao công tác an toàn trong sản xuất kinh doanh, tính đến hết quý I, các đơn vị/dự án không xảy ra sự cố/tai nạn tại văn phòng cũng như các công trình dầu khí. Tình hình an ninh an toàn biển trong quý I/2022 được duy trì, đảm bảo tốt; các vụ vi phạm được kiểm soát, can thiệp kịp thời, không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến việc vi phạm các công trình dầu khí.

PVEP đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác với tổng sản lượng khai thác quy dầu trong quý I/2022 là 0,95 triệu tấn quy dầu, đạt 116% kế hoạch quý và 30% kế hoạch năm (không tính sản lượng khai thác các Lô 01&02 và 01/97&02/97 - PVEP điều hành thuê cho Petrovietnam; mỏ Sông Đốc - PVEP điều hành phi lợi nhuận). Trong đó, sản lượng dầu và condensate quý I/2022 là 0,62 triệu tấn, đạt 105% kế hoạch quý; sản lượng khí bán trong quý I là 324 triệu m3, đạt 148% kế hoạch quý.

Đối với công tác phát triển mỏ, PVEP đang kiểm soát tiến độ các hoạt động phát triển mỏ cho dòng sản phẩm trong năm 2022. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các hoạt động phát triển các dự án Sư Tử Trắng pha 2B Lô 15-1, mỏ Đại Hùng pha 3 Lô 05-1(a), mỏ Cá Tầm pha 2 Lô 09-3/12, Lô 433a&416b (Algeria)...

Tính tới thời điểm hiện tại, PVEP đang triển khai 35 dự án dầu khí (29 dự án trong nước và 6 dự án nước ngoài) và 3 dự án điều hành. Trong các dự án dầu khí, PVEP điều hành 10 dự án, tham gia điều hành chung 8 dự án, tham gia góp vốn 17 dự án. Đồng thời, tiếp tục hoàn thành các thủ tục để kết thúc một số dự án.

PVEP đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác với tổng sản lượng khai thác quy dầu trong quý I/2022 là 0,95 triệu tấn quy dầu, đạt 116% kế hoạch quý

Trong quý I/2022, do giá dầu duy trì khả quan cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác dầu, PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính được giao. Cụ thể, tổng doanh thu (gồm doanh thu dịch vụ, tài chính và thu nhập khác) quý I/2022 đạt 11.234 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch quý, tăng 4.477 tỷ đồng (tương đương tăng 66%) so với cùng kỳ năm 2021 do giá dầu tăng.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của PVEP trong quý I ước đạt 5.892 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch cả năm 2022, bằng 217% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ước tính 3.616 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước là 4.173 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong quý II/2022, PVEP tiếp tục triển khai quản lý khai thác các mỏ an toàn, hiệu quả; thực hiện các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu; đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước theo kế hoạch Petrovietnam giao trong quý là 0,81 triệu tấn quy dầu (phần PVEP), trong đó khai thác dầu và condenssate là 0,60 triệu tấn dầu, khí xuất bán là 213 triệu m3. Mục tiêu thực hiện của PVEP trong quý II/2022 là 0,92 triệu tấn quy dầu (phần PVEP), trong đó dầu và condenssate là 0,62 triệu tấn dầu; khí xuất bán là 301 triệu m3.

Hải Long