Nam Định sẵn sàng công tác hộ đê, phòng chống bão lũ năm 2023

Thứ sáu, 31/3/2023 | 16:18 GMT+7
Ngày 31/3, UBND tỉnh Nam Định ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2023.

Chỉ thị nêu rõ, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nửa cuối tháng 6/2023, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở khu vực biển Đông và có khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh, di chuyển phức tạp; tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực được dự báo tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. 

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2023, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Nam Định, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch số 108/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh giai đoạn 2021 – 2026.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ như: kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên; tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn công trình thủy lợi năm 2022, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại hạn chế để triển khai nhiệm vụ năm 2023, hoàn thành trong tháng 4/2023.

Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão; tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi. Trong đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, đặc biệt là các vị trí trọng điểm xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, ứng phó trong điều kiện xảy ra bão, lũ lớn, kể cả trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế; quản lý tốt vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn.

Tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, đơn vị liên quan tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê; xây dựng, phê duyệt phương án hộ đê đối với các khu vực trọng điểm theo phương châm “bốn tại chỗ”.

UBND các huyện, thành phố Nam Định tổ chức giao án phận đê cho các xã, phường, thị trấn nơi có đê; chỉ đạo kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều; xác định các trọng điểm xung yếu; xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm; xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến đối với từng tuyến đê (kể cả đê bối, đê tuyến ngoài, đê tuyến trong) trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; kiện toàn, chấn chỉnh, đồng thời coi trọng việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai hoạt động có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt. Căn cứ phương án hộ đê năm 2023, chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư, thiết bị, phương tiện dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư, thiết bị, phương tiện trong nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Riêng các tổ chức khai thác công trình thủy lợi, trước mùa mưa lũ cần vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu; bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành. Thường xuyên giải tỏa các ách tắc đảm bảo hệ thống kênh tiêu thông thoáng để chủ động tiêu úng. Sau mùa mưa, lũ, kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình để có phương án sửa chữa, khắc phục; báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 5/12/2023.

Linh Giang