Ngành khoáng sản phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển công nghệ

Thứ bảy, 9/10/2021 | 09:00 GMT+7
Ngành khoáng sản phải đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ để tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách toàn cầu như phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, suy thoái đất đai, lưu trữ carbon tại những mỏ đã khai thác, góp phần vào thực hiện mục tiêu trung hòa carbon của các quốc gia.

Ngày 8/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMin8).

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Hội nghị AMMin8 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, khi nhân loại đang phải đối mặt với khủng hoảng “kép” bao gồm đại dịch Covid-19, khủng hoảng khí hậu và sụp đổ hệ sinh thái tự nhiên. Tuy vậy, với việc tổ chức họp bàn theo hình thức trực tuyến, Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản vẫn thống nhất về nhận thức để tạo ra những thay đổi cơ bản trong tư duy và hành động nhằm biến những thách thức nghiêm trọng thành cơ hội phát triển mới. 

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, tài nguyên khoáng sản đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của loài người trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức và sử dụng thiếu bền vững nguồn tài nguyên quý giá này để phục vụ nhiều mục đích phát triển của con người đã làm thay đổi cảnh quan trái đất, góp phần đưa nhân loại đến thách thức nghiêm trọng của thời đại, đó là ô nhiễm môi trường, sụp đổ hệ sinh thái, khủng hoảng khí hậu. 

“Đã đến lúc nhân loại cần đánh giá, nhìn nhận một cách đầy đủ về những tác động của các hoạt động khai thác, sử dụng thiếu bền vững của mình, kịp thời khắc phục những khiếm khuyết trong mô hình phát triển trước đây. Đây chính là cơ hội để ngành khoáng sản của chúng ta thực hiện chuyển đổi sang con đường phát triển chú trọng công nghệ khai thác, chế biến, gia tăng giá trị, thân thiên với môi trường, phù hợp với các xu thế toàn cầu như phát triển kinh tế tuần hoàn, carbon thấp, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị AMMin8

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho rằng, tiêu chí minh bạch trong tiếp cận thông tin, chia sẻ lợi ích từ nguồn lợi khoáng sản; tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và bao trùm phải được ưu tiên cao nhất trong quá trình hoạch định chính sách, đầu tư tài chính cho các hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản. Nguồn lợi từ tài nguyên phải được tái đầu tư phát triển cho ngành kinh tế khác, đầu tư cho tương lai bền vững của các thế hệ mai sau của Cộng đồng ASEAN.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị, ngành khoáng sản phải đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ để tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách toàn cầu như phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, suy thoái đất đai, lưu trữ carbon tại những mỏ đã khai thác, góp phần vào thực hiện mục tiêu trung hòa carbon của các quốc gia.

“Mỗi nước chúng ta có kinh nghiệm, tri thức riêng về khoáng sản nhưng chúng ta đang cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là xây dựng ngành công nghiệp khoáng sản bền vững, góp phần thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 và Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, giải quyết những thách thức toàn cầu đang đặt ra. Để làm được việc đó, chúng ta cần tăng cường hợp tác và phối hợp”, Bộ trưởng phát biểu.

Hội Nghị lần này sẽ góp phần định hình ngành khoáng sản ASEAN gắn kết, chia sẻ, phát triển bền vững. Trong đó, việc thông qua Tuyên bố Chương trình Nghị sự ASEAN về khai thác khoáng sản và các mục tiêu thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 sẽ thúc đẩy thực hiện hợp tác khai thác khoáng sản ASEAN một cách toàn diện trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, xanh và bền vững; đóng góp tích cực vào các sáng kiến toàn cầu hiện nay, nâng cao vị thế của ASEAN trên thế giới và cho tương lai của từng thành viên trong Cộng đồng. 

Bảo Ngọc (T/H)