Hoàng Su Phì (Hà Giang): Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường

Thứ năm, 7/10/2021 | 11:10 GMT+7
NLSVN - Xác định công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy KT – XH địa phương, thời gian qua, huyện Hoàng Su Phì tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, môi trường tới các tầng lớp nhân dân.

Huyện Hoàng Su Phì tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho người dân

Bên cạnh đó, đại phương thường xuyên rà soát, công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời. Xây dựng, triển khai các giải pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; thực hiện đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Đặc biệt, công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai luôn được Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quan tâm, chú trọng rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Quan tâm rà soát, bố trí đủ và ổn định cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. UBND các xã, thị trấn, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện luôn làm tốt, giải quyết TTHC về đất đai; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 98% trở lên.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Phòng TN&MT tiếp nhận 63 ý kiến của nhân dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Thủy điện sông Chảy 3. Hiện nay, đã công bố công khai phương án bồi thường và thực hiện chi trả kinh phí bồi thường cho nhân dân. Huyện cũng đang triển khai các bước thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng 23 công trình khác; tiếp nhận và tổ chức hòa giải 3 vụ tranh chấp đất đai…

Cùng với đó, huyện cũng chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; dừng mọi hoạt động khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, tổ chức rào chắn đường vào 7 điểm mỏ tại 2 xã Tân Tiến và Ngàm Đăng Vài. Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý; không đổ nước thải sinh hoạt vào các nguồn nước tránh gây ô nhiễm tài nguyên nước; nghiêm cấm chặt phá rừng.

Phòng TN&MT tham mưu cho UBND huyện công bố đường dây nóng về tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng 7 thông tin về việc san ủi, đổ đất xuống lòng sông Chảy. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Phòng TN&MT phối hợp, đôn đốc các xã, thị trấn kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản đình chỉ và yêu cầu khắc phục. Rà soát, tổng hợp nhu cầu thực hiện tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng Nông thôn mới năm 2021, đề xuất Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để thực hiện thu gom, xử lý chất thải, hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng 3 công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi. Toàn huyện tổ chức vệ sinh môi trường được 450 buổi, thu hút 34.746 lượt người tham gia; thu gom, xử lý được trên 1.200 tấn rác thải.

Theo kế hoạch, phòng TN&MT huyện Hoàng Su Phì sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường như: Sử dụng đất đúng mục đích, không lấn chiếm đất đai, hàng lang an toàn giao thông; không xây dựng nhà ở, công trình chăn nuôi, công trình khác trái phép; thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng pháp luật; tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải…

Trang Nguyễn