Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho người dân nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

Thứ ba, 5/10/2021 | 15:27 GMT+7
Để đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ gạo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng tại các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa triển khai hỗ trợ 751.470kg gạo cho người dân trong đợt hỗ trợ từ tháng 7 đến tháng 9/2021. Trong đó, tại huyện Quan Sơn, số lượng gạo hỗ trợ là 159.955kg, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 4.060,84ha; huyện Quan Hóa: số lượng gạo hỗ trợ là 189.220kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.657,87ha; huyện Lang Chánh nhận số gạo hỗ trợ là 53.982kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 752,92ha; huyện Như Xuân: số lượng gạo hỗ trợ là 348.313 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.575,7ha.

Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng hoặc nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng

Gạo hỗ trợ là gạo đạt chuẩn theo tiêu chuẩn dự trữ quốc gia. Nguồn gạo hỗ trợ theo Quyết định số 591/QĐ-TCDT ngày 28/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước. Thời gian hoàn thành xuất kho, giao nhận gạo đến ngày 20/10/2021.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng được hưởng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, UBND các huyện có người dân được hỗ trợ cần lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lặp với các chính sách khác và đúng các quy định hiện hành.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân tổ chức kiểm tra, giám sát và hỗ trợ gạo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất.

Mộc Trà (T/H)