Nghiên cứu xây dựng Chỉ số đa dạng sinh học đa chiều cho phát triển bền vững

Thứ năm, 19/5/2022 | 16:46 GMT+7
Mới đây, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) đã phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo liên quan đến hoạt động thí điểm nghiên cứu xây dựng Chỉ số đa dạng sinh học (ĐDSH) đa chiều cho Việt Nam.

Khung chỉ số ĐDSH đa chiều do Trung tâm Giám sát bảo tồn quốc tế thuộc Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP-WCMC) xây dựng.

Theo TS. Khưu Thùy Dương, hoạt động nghiên cứu xây dựng chỉ số ĐDSH đa chiều tại Việt Nam thuộc WWF Việt Nam, hiện các khung chính sách về ĐDSH dựa vào nhiều chỉ số để đo lường hiện trạng ĐDSH nhưng những chỉ số này chưa phản ánh được đầy đủ các khía cạnh của ĐDSH và chưa chỉ ra được mối tương quan giữa ĐDSH và con người, cũng như mối liên kết giữa bảo tồn ĐDSH và phát triển bền vững.

Do đó, để làm rõ hơn vai trò quan trọng của ĐDSH và đóng góp của nó đối với phát triển bền vững, cần đánh giá ĐDSH dựa trên trên bối cảnh sinh thái, xã hội và kinh tế của từng quốc gia, cũng như những đóng góp của ĐDSH đối với con người. Từ đó, mới có thể thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách và lồng ghép vấn đề bảo tồn ĐDSH vào các chính sách quốc gia nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội cùng hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bà Khưu Thùy Dương nhấn mạnh.

Nghiên cứu xây dựng Chỉ số đa dạng sinh học đa chiều cho Việt Nam

Chia sẻ về hoạt động nghiên cứu xây dựng chỉ số ĐDSH đa chiều, TS. Kim Thị Thúy Ngọc, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cho biết: Sau khi hoàn thành xây dựng, chỉ số này sẽ cung cấp thông tin về hiện trạng ĐDSH và mối liên quan giữa ĐDSH và con người, từ đó đánh giá được tính hiệu quả của các chính sách về ĐDSH, bảo tồn ĐDSH và đảm bảo cân bằng trong phát triển kinh tế và bảo tồn ĐDSH ở cấp quốc gia và địa phương.

Đặc biệt, chỉ số ĐDSH của Việt Nam sẽ góp phần giúp dự án toàn cầu phát triển phương pháp đo lường ĐDSH có thể áp dụng rộng rãi với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chỉ số cũng giúp xác định cơ hội cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhận biết họ đang ở đâu, có thể đóng góp gì và chịu trách nhiệm như thế nào đối với hoạt động bảo tồn ĐDSH, cũng như đưa ra các quyết định cắt giảm mối đe dọa từ hoạt động kinh doanh lên ĐDSH.

Việt Nam là quốc gia có tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng trong thập kỷ tới sẽ phải đối mặt với thách thức về việc cân bằng lại nhu cầu gia tăng của con người về của cải, vật chất liên quan đến ĐDSH, cách sử dụng tài nguyên bền vững để đảm bảo nguồn cung cho tương lai. Do đó, chỉ số ĐDSH đa chiều có thể là một công cụ quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách nhận biết những chi phí về mặt sinh thái và xã hội của việc không hành động để bảo tồn ĐDSH.

Sự đa dạng về thành phần các nước tham dự chỉ số ĐDSH sẽ giúp nhận biết khung chỉ số ĐDSH đa chiều có thể đáp ứng và đại diện cho các bối cảnh sinh thái, xã hội và kinh tế khác nhau ở mức độ như thế nào, từ đó sẽ tiếp tục được điều chỉnh và sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực đánh giá nào trong tương lai.

Bảo Ngọc