Ninh Bình đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống thiên tai

Thứ tư, 4/8/2021 | 10:35 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và phát huy ý thức tự giác, tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và người dân, góp phần từng bước tham gia xây dựng quốc gia có khả năng quản lý rủi ro thiên tai; cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, khu vực.

Nước lũ dâng cao gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018

Theo đó, những nội dung tuyên truyền được đưa ra trong Kế hoạch bao gồm: đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai lớn, phức tạp để các cấp chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, môi trường.

Kế hoạch cũng nêu rõ phải đảm bảo việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét... việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó cần tuyên truyền ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại. Tuyên truyền, phổ biến các mô hình điển hình và bài học kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức, cơ quan chuyên môn trong và ngoài nước về việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tỉnh thống nhất sẽ lưa chọn tuyên truyền trên báo chí; mạng xã hội; hệ thống thông tin cơ sở (chương trình phát thanh của Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động; băng – rôn trên địa bàn) và tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn, triển lãm chuyên đề về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Khả Như