Nửa đầu năm 2018: Nhiều đơn vị thành viên của PV GAS hoàn thành vượt kế hoạch

Thứ hai, 23/7/2018 | 09:31 GMT+7
Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhiều đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

Cụ thể, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí, đạt sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ vượt trên 103% so với kế hoạch 6 tháng.

Cụ thể, KĐN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch (KH) tiếp nhận khí với sản lượng hơn 4,257 tỷ m3, đạt 103,3% KH 6 tháng, đạt 55,3% KH năm; tiêu thụ khí đạt hơn 4,167 tỷ m3, đạt 103,7% KH 6 tháng, đạt 55,3% KH năm.

Lượng khí NCS huy động trong 6 tháng đầu năm 2018 trung bình đạt 18,4 triệu m3/ngày, cao hơn 0,4 triệu m3/ngày so với cùng kỳ năm 2017. Lượng khí Cửu Long về bờ khoảng 4,4 triệu m3/ngày, bằng 91,9% cùng kỳ 2017.

Do sản xuất đạt kết quả tốt và giá dầu thế giới tăng, trong 6 tháng đầu năm 2018, KĐN đạt doanh thu 17.902 tỷ đồng, bằng 111% so với KH 6 tháng và bằng 59% KH cả năm 2018.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, KĐN đã xây dựng kế hoạch, thực hiện quyết liệt và kiểm soát chặt công tác tiết kiệm - tiết giảm chi phí trong SXKD và quản lý.  6 tháng đầu năm 2018, KĐN đạt tổng số tiến tiết giảm được 8,2 tỷ đồng, vượt KH 6 tháng (trong đó, tiết giảm trong công tác BDSC 6,6 tỷ đồng, công tác quản lý 1,6 tỷ đồng).

Để đạt được kết quả trên, KĐN đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để vận hành an toàn hệ thống đường ống khí, cũng như thực hiện hiệu quả công tác BDSC, quản lý vận hành. Hiện nay, 16/16 công trình khí do KĐN quản lý đều được cơ quan đăng kiểm trong nước và quốc tế cấp chứng nhận và đang trong thời gian hiệu lực…

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu thuộc PVGAS đã hoàn tốt các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2018.

Hệ thống khí của NCSP đạt sản lượng khí tiếp nhận, xử lý và vận chuyển hơn 3,385 tỷ m3, bằng 101% kế hoạch 6 tháng và 54% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017, đồng thời bảo đảm khí thương phẩm và condensate xử lý được giao lại đúng quy chuẩn. Qua đó, NCSP đạt doanh thu 3.721,71 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch 6 tháng, tương đương 67% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 130,94 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 6 tháng và dự kiến cả năm sẽ tiết kiệm 2- 3% so chi phí so với kế hoạch.

Để có được kết quả trên, NCSP đã phối hợp chặt chẽ với các bên vận hành liên tục, an toàn, ổn định hệ thống khí Nam Côn Sơn với 260 ngàn giờ làm việc an toàn, không để xảy ra các tai nạn, sự cố nghiêm trọng về con người và tài sản, thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường.

Cùng với Tổng Công ty, NCSP cũng tích cực triển khai thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí trên tất cả các hoạt động: bảo dưỡng sửa chữa, vận hành, quản lý đầu tư xây dựng, … Kết quả, chi phí hoạt động được tiết giảm chỉ bằng 91,77% so với kế hoạch 6 tháng và Công ty đã tiết kiệm tổng cộng 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, sản xuất LPG của KVT trong 6 tháng đầu năm đạt 141.700 tấn (vượt KH 19,7%); sản xuất condensate đạt 46.100 tấn (vượt KH 49,6%); sản xuất khí khô đạt 798,9 triệu m3 (vượt KH 34,8%). Tổng doanh thu KVT đạt 542,1 tỷ đồng (vượt KH 111,4%).

Doanh thu KVT vượt kế hoạch do giá dầu tăng, trung bình khoảng 72 USD/thùng, cao hơn so với kế hoạch; khối lượng tiêu thụ khí cũng tăng 42% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm. Doanh thu bán condensate Dinh Cố đạt 516,7 tỷ đồng (vượt KH 121,5%)…

Trong 6 tháng cuối năm 2018, toàn bộ các đơn vị thành viên của PVGAS sẽ tiếp tực nỗ lực để không chỉ hoàn thành mà sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Tổng Công ty đặt ra trong năm cũng như mục tiêu trong thời gian tới. Đó là PV GAS tiếp tục là đơn vị chủ lực của ngành công nghiệp khí trong tất cả các khâu như thu gom- xuất, nhập khẩu - vận chuyển - chế biến – tồn trữ - kinh doanh khí và sản phẩm khí tại Việt Nam; tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất khoảng 30% sản lượng điện quốc gia, đáp ứng 70% nhu cầu đạm trên toàn quốc, chiếm lĩnh 70% thị phần LPG cả nước.

Lan Anh