Phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 2022

Thứ sáu, 13/5/2022 | 15:28 GMT+7
Ngày 13/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk và Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022.

Với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”, Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 2022 nhằm truyền tải thông điệp chung tay bảo vệ môi trường; bảo vệ, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước, khuyến khích thực hành vệ sinh cá nhân tốt, từ đó giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.

Trong những năm qua, vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn luôn được Chính phủ quan tâm, chính quyền địa phương và nhân dân chủ động, tích cực hưởng ứng thực hiện. Đến hết năm 2021, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là khoảng 90%; 54% sử dụng nước đạt quy chuẩn quốc gia; 94% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu (76% có nhà tiêu hợp vệ sinh); 96% trường học, trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh.

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột

Phát biểu tại lễ phát động Tuần lễ tại thành phố Buôn Ma Thuột, ông Lương Văn Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, mặc dù đạt được nhiều thành tựu trong công tác cấp nước và vệ sinh nông thôn nhưng Tổng cục cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức.

Cụ thể nhiều công trình cấp nước tập trung xây dựng ở các giai đoạn trước đã bị xuống cấp hư hỏng hoặc dừng hoạt động; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng loại hình cấp nước nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình ở mức cao gần 56% tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đối với sức khỏe người dân do ô nhiễm từ nguồn nước; hiệu quả công tác truyền thông còn hạn chế, chưa tạo ra sự thay đổi đột phá về nhận thức và hành động trong bảo vệ nguồn nước, về vai trò của nước sạch với sức khỏe cộng đồng, gìn giữ, bảo vệ công trình cấp nước, thực hành các hành vi vệ sinh cá nhân và giữ gìn vệ sinh môi trường công cộng.

Theo ông Lương Văn Anh, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác nước sạch nông thôn; tiêu chuẩn, xây dựng các quy chuẩn về cấp nước và vệ sinh nông thôn nhằm thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của các thành phần kinh tế trong đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước; đơn giản hóa các thủ tục cũng như quyền chủ động cho địa phương, trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ đối với chất lượng dịch vụ do mình cung cấp.

Các ngành cần chủ động bố trí nguồn lực kết hợp lồng ghép giữa các chương trình, dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn ở Trung ương cũng như địa phương. Ưu tiên thực hiện đáp ứng mục tiêu về cấp nước và vệ sinh nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vùng kinh tế khó khăn vùng sâu vùng xa.

Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn để đảm bảo duy trì tính bền vững của công trình, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, giúp người dân được sử dụng nguồn nước an toàn để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông thay đổi nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trước đó, ngày 11/5, tại trường THCS Ea Tu (xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột), Trung tâm quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội vẽ tranh về chủ đề nước sạch và vệ sinh môi trường. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022.

Thanh Bảo (T/H)