Xây dựng, thí điểm Khung đánh giá và thực hiện dòng chảy môi trường ở Việt Nam

Thứ tư, 11/5/2022 | 15:45 GMT+7
Mới đây, Đại sứ quán Australia, Bộ Ngoại giao Australia và Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng họp bàn về công tác quản lý, đánh giá dòng chảy môi trường ở Việt Nam.

Bà Katherine Cross, Trưởng bộ phận Hợp tác chiến lược, Cơ quan Đối tác ngành nước của Australia cho biết, trong các cuộc thảo luận với Cục Quản lý tài nguyên nước, việc diễn giải định nghĩa "dòng chảy tối thiểu" theo Luật Tài nguyên nước 2012 của Việt Nam là để xem xét chế độ dòng chảy đầy đủ nhằm bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu, sử dụng nguồn nước tổng hợp, đa mục tiêu do đó sẽ phù hợp với những gì thường được gọi là “dòng chảy môi trường”. 

Bộ Ngoại giao Australia và một số cơ quan liên quan đã cùng với Cục Quản lý tài nguyên nước đề ra dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng và thí điểm Khung đánh giá và thực hiện dòng chảy môi trường ở Việt Nam”.

Theo bà Katherine Cross, mục tiêu của dự án là hỗ trợ Cục Quản lý tài nguyên nước trong nhiệm vụ công bố các dòng chảy môi trường cho tất cả các lưu vực sông ở Việt Nam bằng cách xây dựng, thí điểm Khung đánh giá và thực hiện dòng chảy môi trường tại Việt Nam phù hợp với quy định hiện hành.

Điều tra, đánh giá và quản lý các dòng chảy môi trường cho tất cả các lưu vực sông ở Việt Nam

Dự án sẽ áp dụng các phương thức thực hiện đảm bảo các yêu cầu về dòng chảy môi trường dựa trên thông lệ quốc tế tốt nhất trong khi cách tiếp cận vẫn phù hợp với bối cảnh quốc gia. Kết quả chính của dự án sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho Cục Quản lý tài nguyên nước để có thể công bố dòng chảy môi trường cho lưu vực sông thí điểm. 

Được biết, có 4 giai đoạn để thực hiện dự án, bao gồm: giai đoạn khởi động; giai đoạn xây dựng dự thảo khung đánh giá và thực hiện dòng chảy môi trường ở Việt Nam quy mô lưu vực; giai đoạn thí điểm Khung trên một lưu vực sông; giai đoạn hoàn thiện Khung dựa trên kết quả thí điểm và xây dựng lộ trình áp dụng Khung tại các lưu vực sông ở Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh đánh giá cao các nội dung trình bày của cơ quan thuộc chính phủ Australia. Các nội dung đã có nghiên cứu rất kỹ về các chính sách, quy định quản lý tài nguyên nước của Việt Nam.

Với kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước tiên tiến, đặc biệt là trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến dòng chảy môi trường, các cơ quan của Chính phủ Australia có thể giúp Cục đưa ra bài toán xác định dòng chảy tối thiểu dựa trên số liệu tính toán thủy văn, áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Kết quả đầu ra là xây dựng khung hướng dẫn cách xác định dòng chảy tối thiểu, cùng với đó là dự thảo một số nội dung sửa đổi trong Thông tư 64/2017/TT-BTNMT theo hướng bổ sung các nội dung về nhu cầu khai thác dòng chảy tối thiểu bảo đảm không ảnh hưởng môi trường sinh thái và hệ sinh thái thủy sinh.

Ông Châu Trần Vĩnh cũng cảm ơn những hỗ trợ, hợp tác của các cơ quan thuộc chính phủ Australia trong thời gian qua đã giúp Cục Quản lý tài nguyên nước trong việc xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, xây dựng Luật tài nguyên nước (sửa đổi) và sắp tới là những hỗ trợ trong thực hiện chương trình khan hiếm nước toàn cầu trong đó có khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Bảo Ngọc (T/H)