Nông nghiệp sạch

Phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ giảm thiểu chất thải nhựa

Thứ năm, 1/6/2023 | 11:37 GMT+7
Ngày 31/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Việt Nam, Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) và Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam tổ chức hội thảo Quản lý chất thải nhựa ngành nông nghiệp, thực trạng và giải pháp.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, hội thảo là cơ hội để các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương, các tổ chức, cá nhân cùng tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, thúc đẩy các giải pháp hành động giảm thiểu chất thải nhựa ngành nông nghiệp một cách có hệ thống, đồng thời huy động nguồn lực của tất cả các bên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất, hướng tới phát triển nền nông nghiệp có trách nhiệm, hiện đại, hiệu quả và bền vững; nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo thông tin tại hội thảo, năm 2021, trong tổng số hơn 1 triệu tấn chất thải nhựa phát sinh từ nông nghiệp thì có khoảng 661,5 nghìn tấn rác thải nhựa phát sinh từ trồng trọt (gồm 550.000 tấn nilon, 77,49 nghìn tấn vỏ bao bì phân bón và 33,98 nghìn tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật); rác thải nhựa phát sinh từ chăn nuôi là 77.000 tấn chất thải nhựa vỏ bao bì thức ăn; từ thủy sản là 273.000 tấn bao bì thức ăn, vỏ thuốc thú y và các loại chất rắn khác.

Hội thảo Quản lý chất thải nhựa ngành nông nghiệp, thực trạng và giải pháp

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Giang Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ NN&PTNT) cho biết, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã bước đầu triển khai kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại và tái sử dụng chất thải nhựa. Trong đó, các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT đã tiến hành điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Từ đó, đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa; xây dựng Bộ dữ liệu chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp; đề xuất các giải pháp quản lý, thu gom, phân loại và tái sử dụng chất thải nhựa; xây dựng các mô hình thí điểm quản lý thu gom phân loại chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về chất thải nhựa tới các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân và người dân về giảm thiểu, thu gom, sử dụng chất thải nhựa ...

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật một số địa phương đã giới thiệu một số giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa như: mô hình thu gom rác thải nhựa trên tàu cá, kết nối với cơ sở thu hồi vật liệu tại Quy Nhơn (Bình Định); mô hình chuyển đổi phao xốp trong nuôi trồng thủy sản sang vật liệu nổi theo quy chuẩn QCĐP 08:2020/QN đang triển khai tại Quảng Ninh; mô hình thu gom rác thải nhựa trên tàu cá xa bờ tại Quảng Bình; mô hình thu gom rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp tại Thái Bình...

Theo bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, để tăng cường quản lý chất thải nhựa trong nông nghiệp, ngành nông nghiệp Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020 - 2030 và Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa ngành nông nghiệp.

Trước mắt, ngành nông nghiệp cần ưu tiên xây dựng dữ liệu cơ sở về ô nhiễm nhựa và chất thải nhựa trong nông nghiệp, cũng như hệ thống giám sát khả thi từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia để đánh giá quá trình giảm thiểu chất thải nhựa của ngành. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy các mô hình thu gom và tái chế hiệu quả, sử dụng vật liệu đóng gói thay thế cho nhựa dùng một lần trên đồng ruộng. Ngoài ra, cần tăng cường tập huấn người dân và các bên liên quan về tác động đến môi trường của nhựa, cũng như các giải pháp thay thế sẵn có trong nông nghiệp.

Phương An