Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của TKV

Thứ sáu, 28/2/2020 | 11:06 GMT+7
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp mới đây đã ra Quyết định số 77-QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, năm 2020, TKV tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo Quyết định số 2006/QĐ-TKV; nâng cao năng suất, hiệu quả lao động; cải thiện thu nhập cho người lao động trên cơ sở gắn kết với kết quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của TKV trong 2020: sản lượng sản xuất than thành phẩm 24,9 triệu tấn; sản lượng tiêu thụ 60,7 triệu tấn than; tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 114.376 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư: tối đa không quá 8.020 tỷ đồng...

Theo kế hoạch, sản lượng sản xuất than thành phẩm của TKV trong 2020 là 24,9 triệu tấn

Về giải pháp thực hiện, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu HĐTV, Tổng giám đốc TKV tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020; các dự án đầu tư phải triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV, phù hợ với khả năng triển khai thực hiện và giải ngân trong năm 2020; bảo đảm việc đầu tư hiệu quả; phòng, chống đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của TKV về Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tiến Đạt