Phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực miền Trung

Thứ sáu, 17/3/2023 | 15:30 GMT+7
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường khu vực miền Trung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Mai Kim Liên cho biết, Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường khu vực miền Trung

Thời gian qua, nhằm sớm đưa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp theo cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu với cộng đồng quốc tế, nhiều quy định quan trọng đã được ban hành. Bao gồm: Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia; Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thông qua hội nghị, Cục Biến đổi khí hậu tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường cho các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội khi thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu và các quy định chi tiết thi hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa phương.

Theo đó, các chuyên gia, nhà quản lý đã trình bày nhiều tham luận xoay quanh các nội dung: nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và các quy định pháp luật đã được ban hành; phát triển thị trường carbon trên thế giới và các quy định pháp luật về phát triển thị trường carbon tại Việt Nam; lộ trình quản lý các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính và các quy định pháp luật về bảo vệ tầng ozone; tình hình phát thải khí nhà kính và các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính… Qua đó, giúp cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị ở khu vực miền Trung triển khai Luật Bảo vệ môi trường đi vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Theo baotainguyenmoitruong.vn