Kinh tế xanh

Quảng Trị phấn đấu chuyển đổi sang kinh tế xanh

Thứ năm, 17/3/2022 | 09:09 GMT+7
Hướng tới tăng trưởng xanh trong quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Quảng Trị đã và đang cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên...

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, việc bảo vệ môi trường sống, bảo đảm hài hòa giữa con người và thiên nhiên là một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh hóa nên các tiềm năng, lợi thế từng bước được phát huy và đóng góp ngày càng nhiều hơn vào tăng trưởng.

Tiếp tục duy trì và phát huy thành quả đó, trong giai đoạn tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung vào định hướng nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại và công nghiệp; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo hướng khai thác và sử dụng tiết kiệm, đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo.

Tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh hóa

Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp sạch, hữu cơ bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh thông qua việc điều chỉnh, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng. Tiếp tục trồng rừng, nâng cao chất lượng rừng và quản lý tài nguyên rừng bền vững.

Thực hiện chính sách ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch, phát triển các nguồn năng lượng mới.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng, thủy lợi bền vững thông qua việc tăng cường đầu tư, nâng cấp các hệ thống, mạng lưới giao thông trên cơ sở tiết kiệm năng lượng, có hiệu quả kinh tế, môi trường cao, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; phát triển và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi liên kết đồng bộ và hệ thống hạ tầng các ngành, lĩnh vực khác nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, tăng cường năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Ưu tiên phát triển hệ thống vận tải công cộng đô thị với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong đầu tư phương tiện, khai thác vận tải hành khách công cộng.

Xây dựng nông thôn mới gắn với giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Với những định hướng trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên; nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của địa phương; rà soát thu hẹp dần những ngành gây ô nhiễm, lãng phí tài nguyên; ưu tiên các ngành mới, có ưu thế, áp dụng, nhân rộng công nghệ mới, phù hợp với điều kiện địa phương, tạo việc làm cho người lao động.

Ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, để đạt được những điều trên, công tác phối hợp tổ chức, thực hiện có tầm quan trọng đặc biệt, trong đó sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia đóng vai trò nền tảng nhằm đảm bảo việc triển khai đồng bộ Chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh.

Thanh Tâm (T/H)