Quảng Trị tiếp tục Quy hoạch xử lý chất thải rắn

Thứ ba, 3/1/2023 | 10:42 GMT+7
Nối tiếp những kết quả đã đạt được thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Trị, tổng lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh trên toàn tỉnh ước tính khoảng 538 tấn/ngày. Trong đó, lượng CTR sinh hoạt chiếm 70,6%, CTR công nghiệp chiếm 23,6%, CTR xây dựng chiếm 5,1%, còn lại là CTR y tế và nông nghiệp nguy hại (chiếm 0,7%).

Rác thải hiện nay chủ yếu được xử lý bằng công nghệ chôn lấp (chiếm 92%) và một phần nhỏ được xử lý theo phương pháp đốt (chiếm 8%). Với CTR công nghiệp, phần lớn vẫn chưa được phân định thành CTR công nghiệp thông thường và CTR nguy hại, gây khó khăn trong công tác thu gom và quản lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu đối với môi trường…

Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn

Sở TN&MT cho biết, việc thực hiện Quy hoạch xử lý CTR trên địa bàn tỉnh được thực hiện với quan điểm: lấy phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh và phân loại chất thải tại nguồn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải phải xử lý.

Theo quy hoạch, quản lý CTR không khép kín theo địa giới hành chính, đảm bảo sự tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, an toàn về xã hội, môi trường và phải gắn với các định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và các quy hoạch ngành khác; tuân thủ theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”…

Mục tiêu đến năm 2030, 100% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại các đô thị loại III, IV; 80 - 100% tổng CTR tại các đô thị loại V và 80 - 90% tổng lượng CTR sinh hoạt tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom, xử lý đảm bảo môi trường; ưu tiên đầu tư các cơ sở xử lý CTR sinh hoạt công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; bảo đảm giảm dần tỷ lệ CTR sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30%.

100% lượng chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại, chất thải y tế phát sinh được thu gom, xử lý đảm bảo môi trường. 90% tổng lượng CTR xây dựng được thu gom xử lý. 80% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, phụ phẩm sản xuất nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường…

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đề nghị, thời gian tới, Sở TN&MT sẽ rà soát lại quy hoạch xử lý CTR trên địa bàn tỉnh một cách bài bản, phù hợp với xu thế phát triển chung của địa phương cũng như đảm bảo các tiêu chí về diện tích, quy mô dân số, CTR tại các khu dân, khu kinh tế, các điểm trung chuyển… phải cập nhật kịp thời, đồng bộ.

Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá toàn diện và cụ thể từng loại hình xử lý, khả năng xử lý của các dự án xử lý CTR đã đầu tư để điều chỉnh quy hoạch và thu hút dự án hoặc mở rộng dự án một cách phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Kim Bảo (T/H)