Văn hóa, du lịch

Ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Thứ sáu, 1/4/2022 | 15:44 GMT+7
Ngày 1/4, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (VTDF) chính thức ra mắt tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2022).

Ban điều hành Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ra mắt tại VITM Hà Nội 2022

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được thành lập theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, tổ chức, bộ máy, nhân sự của quỹ đã được kiện toàn. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 hướng dẫn nội dung và mức chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của quỹ, tạo cơ sở cho quỹ triển khai các hoạt động thực tế.

Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cho biết, quỹ là đơn vị mới, nhân tố mới và cơ chế mới được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển ngành du lịch, khắc phục một phần những khó khăn trong thời gian qua. Quỹ hoạt động theo mô hình và vận dụng cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý.

Kinh phí hoạt động hàng năm do ngân sách Trung ương cấp bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách hàng năm từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách hàng năm từ nguồn thu phí thăm quan.

Quỹ có thể huy động các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm tăng cường xã hội hóa nguồn lực phục vụ xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển du lịch.

Khi đi vào hoạt động, quỹ tập trung vào các nhiệm vụ như: xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài thông qua các sự kiện, phương tiện thông tin, truyền thông, các ấn phẩm, vật phẩm và nền tảng số; hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

Mộc Trà