SCIC chuẩn bị thoái vốn khỏi Nhiệt điện Hải Phòng

Thứ sáu, 10/4/2020 | 15:47 GMT+7
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 45.000.000 cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần (CTCP) Nhiệt điện Hải Phòng (HND) vào ngày 22/4 tới đây tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

SCIC sẽ thoái vốn khỏi Nhiệt điện Hải Phòng

Mệnh giá khởi điểm là 26.000 đồng/cổ phần. Số vốn tương đương 450 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 9% vốn điều lệ của HND.

HND được thành lập năm 2002 để đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện với số vốn điều lệ ban đầu là 3.000 tỷ đồng. Năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2012, công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 được thành lập (EVNGENCO2). Theo đó, HND là doanh nghiệp do EVNGENCO2 nắm giữ 51% vốn điều lệ. Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của HND gồm: EVNGENCO2 (51%), CTCP Nhiệt điện Phả Lại (25,97%), SCIC (9%), Tổng công ty Điện lực TKV (7,21%).

Năm 2014, HND trở thành công ty đại chúng. Năm 2016, cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên UPCoM với mã HND.

Sản phẩm chính của HND là điện. Hai nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất và kinh doanh bán điện với mục tiêu đáp ứng nhu cầu cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với sản lượng thiết kế là 7,2 tỷ KWh điện hằng năm.

Hiện tại, Công ty HND quản lý và sử dụng nhiều khu đất có diện tích lên tới hàng triệu m2 tại Hải Phòng, tất cả là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Kế hoạch năm 2019 của HND là: Doanh thu thuần là 11.301 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.173 tỷ đồng…

Nam Thanh