Tiết kiệm điện năng

Sắp diễn ra Lễ trao giải các Giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2023

Thứ hai, 18/12/2023 | 10:24 GMT+7
Theo Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương), Lễ trao giải Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp – công trình xây dựng năm 2023 và Giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tới tại Hà Nội.

Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030, Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng và Giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023.

Lễ trao giải sẽ có sự tham gia của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hội VECEA, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp công nghiệp, tòa nhà, doanh nghiệp sản xuất và phân phối thiết bị tiêu thụ điện cùng các cơ quan báo chí, truyền hình.

Tôn vinh doanh nghiệp, công trình và cá nhân có những sáng kiến, giải pháp xuất sắc trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng và Giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất là các hoạt động thuộc khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP).

Các giải thưởng nhằm tôn vinh doanh nghiệp, công trình và cá nhân có những sáng kiến, giải pháp xuất sắc trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng theo tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Đức Dũng