Tiết kiệm điện năng

Tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch về tăng cường tiết kiệm điện

Thứ hai, 30/10/2023 | 10:23 GMT+7
UBND tỉnh Gia Lai mới đây đã ban hành Kế hoạch số 2931/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên của tỉnh. Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 5% vào năm 2025; giảm bớt công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện trên địa bàn tỉnh thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 8MW vào năm 2025.

Đến năm 2030 có 25% các tòa nhà công sở và 25% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, trụ sở làm việc; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ và thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất…

Nhân viên Công ty điện lực Gia Lai tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm điện. (Ảnh: EVN)

Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Công Thương triển khai các chương trình khuyến khích điện mặt trời mái nhà trong doanh nghiệp và hộ gia đình, chương trình tuyên truyền phổ biến trang thiết bị tiết kiệm điện trong các hộ gia đình như điều hòa, tủ lạnh, đèn LED, máy giặt... Chỉ đạo Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với các cơ sở sản xuất điện trên địa bàn vận hành tối ưu những nhà máy và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện đã được phê duyệt khi xảy ra thiếu nguồn và quy định về ngừng, giảm cung cấp điện.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định của nhà nước về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng đến hết năm 2025 dưới 5%. Tuyên truyền, vận động khách hàng ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện, tiết giảm điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện; xây dựng phương án huy động dự phòng và vận động tham gia phát điện dự phòng trường hợp xảy ra thiếu điện.

Nhã Quyên