Sơn La: Một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Thứ bảy, 18/12/2021 | 23:16 GMT+7
UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; trên địa bàn huyện; giao rõ nhiệm vụ và trách nhiệm đến các phòng ban, cơ quan liên quan. Nhờ đó, đến hết năm 2021, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đạt 80%.

UBND huyện Bắc Yên đầu tư thiết bị, công nghệ xử lý rác thải cho người dân

Theo khảo sát, đánh giá, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ở khu vực thị trấn bình quân đạt 7,5 tấn/ngày, khu vực ngoài thị trấn khoảng 0,5 – 0,8 kg/người/ngày. Toàn bộ nguồn rác thải sinh hoạt chưa được phân loại từ đầu nguồn ở các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ, lẻ như các chợ, hàng ăn, uống; các khách sạn, nhà nghỉ... và phân loại trong quá trình thu gom vận chuyển về khu xử lý tập trung. Tại các xã, mới có 4/15 xã đã có bãi tập kết.

Các xã dọc quốc lộ 37 như Mường Khoa, Song Pe, Phiêng Ban, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La Chi nhánh Bắc Yên đã thống nhất với UBND các xã triển khai thu gom rác với tần suất 1 lần/tuần. Người dân mang rác bỏ vào thùng tại các vị trí tập kết rác trên các trục đường chính, Công ty đô thị bố trí phương tiện, nhân lực vào thu gom, vận chuyển rác đến bãi tập kết.

Nhìn chung, công tác vệ sinh môi trường đã được thực hiện trên tất cả các xã, thị trấn. Tại các xã đã thành lập tổ thu gom rác thải và vận chuyển ra bãi tập kết của các xã. Tuy nhiên, các bản xa trung tâm huyện do mật độ dân cư thưa thớt, đường nhỏ, độ dốc lớn nên người dân chủ yếu sử dụng phương pháp đốt hoặc chôn lấp rác thải.

Kết quả, tới hết năm 2021, toàn huyện có 450 điểm tập kết rác thải; tại các bản, tiểu khu, đơn vị trường học đã được tập huấn về công tác phân loại, xử lý rác thải; 100% các bản, tiểu khu và các trường học có thùng đựng rác đặt ở nơi công cộng... Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt đạt 80%; trong đó, khu vực đô thị đạt 95%. Khu vực nông thôn, có hơn 8.600 hộ được thu gom, xử lý, đạt 65%. Đảm bảo theo đúng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đản bộ huyện Bắc Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trước đó, tháng 7/2020, Khu xử lý chất thải rắn huyện Bắc Yên được khởi công xây dựng tại tiểu khu 2, thị trấn Bắc Yên; với diện tích trên 0,58ha. Các hạng mục chính của Khu xử lý gồm: Cụm 5 nhà (nhà phân loại rác số 1,2,3; nhà cấp rác lò đốt; nhà đặt lò đốt rác), hố chôn lấp tro xỉ, bể xử lý nước thải, khu chứa chất thải nguy hại… Trên tổng mặt bằng bố trí diện tích trồng cây xanh để cải thiện môi trường.

Việc xây dựng khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh sẽ góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong việc xử lý chất thải rắn của huyện Bắc Yên, đảm bảo các điều kiện vệ sinh, môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Bắc Yên là huyện vùng cao ở phía Đông Bắc của tỉnh Sơn La, gồm 1 thị trấn và 15 xã, có gần 95% cư dân là đồng bào dân tộc. Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Yên đã và đang được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân quan tâm và hưởng ứng, có nhiều chuyển biến về nhận thức và hành động.

PV