TP HCM: 5 nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng đề án đô thị thông minh

Thứ hai, 24/6/2019 | 09:57 GMT+7
Ngày 22-6, UBND TP HCM tổ chức hội nghị Sơ kết đánh kết quả 18 tháng triển khai đề án “Xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo đề án; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo các sở-ngành, quận-huyện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ghi nhận những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cùng với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp, trong thời gian tới cần phải tăng tốc, quyết liệt chuyển sang giai đoạn ứng dụng rộng rãi trên toàn TP.

"Đề nghị UBND TP có chỉ đạo, trước hết khối xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) từng ngành cần có hướng dẫn khẳng định lại các chuẩn dữ liệu của ngành có lộ trình, hết năm nay, TP cập nhật ở ngành nào, đến mức nào và đến tháng 10 - 2020, phải có chuẩn để xây dựng CSDL. Gắn với CSDL phải có quy chế sử dụng. Đề nghị UBND TP họp chuyên đề kết quả các đơn vị, xây dựng khung phương thức giải quyết về đô thị thông minh (ĐTTM) như thế nào và có sơ kết vào cuối quý 3, chuẩn hóa việc doanh nghiệp hỗ trợ… Đề nghị các sở, ngành xây dựng nhiệm vụ quản lý của ngành, trong quý 3 hình thành các đầu bài về ĐTTM. quản lý ngành thông minh… Chúng ta phải có chương trình nâng cao trình độ người dân sử dụng các dịch vụ số hóa để người dân trở thành yếu tố tích cực, công dân thông minh. TP đã triển khai quyết liệt đề án ĐTTM, sắp tới cần triển khai quyết liệt hơn nữa" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Để xây dựng ĐTTM đạt đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành các nhiệm vụ và trình UBND TP trong tháng 8. Cụ thể là Chi tiết kế hoạch thực hiện đề án từng năm cho đến năm 2025; Lập danh mục toàn bộ các công trình, dự án của đề án cần thông qua chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công, làm cơ sở để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của TP; Khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng, triển khai thử nghiệm các dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ 5 (5G) tại quận 1, quận 3, Khu công nghệ cao TP, Công viên Phần mềm Quang Trung; Xây dựng quy chế tích hợp và vận hành kho dữ liệu dùng chung, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm tích hợp, chia sẽ dữ liệu của các sở, ngành, quận, huyện; Xây dựng quy chế vận hành, phương thức hoạt động của Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.

Giao Viện Nghiên cứu Phát triển xây dựng quy chế vận hành Trung tâm Nghiên cứu mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội, trình UBND TP trong tháng 8.

Giao Sở Nội vụ khảo sát và xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực riêng cho đề án xây dựng ĐTTM, trình UBND TP trong tháng 7

Về kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TP, Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành, quận, huyện khẩn trương thực hiện các nội dung: Hoàn thành việc tích hợp toàn bộ CSDL hiện có của TP trước tháng 12. Đồng thời, nghiên cứu kết nối CSDL hiện có của thành phố với CSDL của các bộ ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 8-2020.

Định kỳ 3 tháng/lần, phát triển các dữ liệu của kho dữ liệu dùng chung trong quá trình thực hiện đề án như: CSDL về môi trường, cấp thoát nước, hạ tầng ngầm, lao động… Xây dựng phương án triển khai bản đồ số dùng chung của TP trong thời gian chờ bản đồ nền địa hình, nền địa chính được triển khai cập nhật hoàn chỉnh, trình UBND TP trong tháng 10. Tổ chức hội thảo thực trạng, nhu cầu cung cấp, quản lý dữ liệu mở của TP, hoàn thành trước tháng 12. Tổ chức hội nghị triển khai tạo lập CSDL hộ tịch TP, hoàn thành trước tháng 7.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý dữ liệu đất đai của thành phố; triển khai xây dựng CSDL nền thông tin địa chính tỷ lệ 1/2000, 1/5000 khu vực TP HCM.

Về trung tâm điều hành ĐTTM, ông Phong giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành, quận, huyện khẩn trương thực hiện các nội dung: Tích hợp các trung tâm quản lý chuyên ngành hiện có của thành phố về trung tâm điều hành ĐTTM của TP, hoàn thành trước tháng 12-2020. Tiếp tục mở rộng, hoàn thiện trung tâm điều hành, bổ sung các cấu phần của trung tâm như: Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu nạn cứu hộ của TP thông qua một đầu số viễn thông duy nhất; Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp...

UBND quận 1, UBND quận 12, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm tổ chức sơ kết thí điểm 18 tháng triển khai trung tâm điều hành ĐTTM của đơn vị, hoàn thành trước tháng 8.

Về trung tâm mô phỏng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội TP, ông Phong giao Viện Nghiên cứu Phát triển chủ trì, phối hợp các sở ngành, quận, huyện khẩn trương thực hiện các nội dung: Tổ chức khánh thành trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP trong tháng 7; Xây dựng kịch bản dự báo phát triển kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2021 - 2025 phục vụ Đại hội 11 của TP (kể cả 5 loại thị trường và 9 ngành dịch vụ chủ yếu, 4 ngành công nghiệp chủ lực), trình UBND TP trong tháng 10-2019.

Về trung tâm an toàn thông tin, ông Phong giao Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn khẩn trương triển khai Đề án thành lập Công ty CP Vận hành Trung tâm An toàn thông tin TP và đưa vào hoạt động trong tháng 12.

"Việc xây dựng ĐTTM là một quá trình liên tục, mang tính chất "mở" và lâu dài, cần phải thường xuyên cập nhật, bổ sung, hoàn thiện. Đồng thời, sự cam kết của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của người dân là yếu tố quan trọng để triển khai đề án đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó, tôi đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, xã hội nắm rõ mục đích, ý nghĩa của đề án và tham gia đề xuất các giải pháp, sáng kiến xây dựng TP HCM sớm trở thành ĐTTM" - ông Nguyễn Thành Phong đề nghị.

Theo báo Người lao động