TP Hà Nội: Thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trên mái chợ Đồng Xuân

Thứ hai, 22/2/2021 | 15:22 GMT+7
UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 9/2/2021 về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án năng lượng mặt trời ở Hoàn Kiếm: Dự án thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trên mái chợ Đồng Xuân.

Dự án do Công ty TNHH phi lợi nhuận Engagement Global gGmbH/Trung tâm dịch vụ các địa phương trong một thế giới (SKEW) tài trợ cho UBND quận Hoàn Kiếm nhằm mục tiêu: tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Đức nói chung, mối quan hệ hợp tác giữa quận Hoàn Kiếm và quận Litchenberg nói riêng; thử nghiệm việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời quy mô nhỏ sau đó sẽ nhân rộng tại nhiều nơi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, dự án góp phần thúc đẩy việc ứng dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất điện năng tại Việt Nam; tăng cường an toàn cung cấp điện cho dân cư do thiết bị điện năng lượng mặt trời sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của TP, giảm lượng khí C02 thải ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường.  

TP Hà Nội sẽ triển khai dự án thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trên mái chợ Đồng Xuân

Dự án gồm các nội dung chủ yếu: nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ, nhân viên của quận Hoàn Kiếm, đơn vị vận hành dự án về hệ thống quang điện, sử dụng năng lượng tái tạo, vận hành và quản lý sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch... Thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời tại quận Hoàn Kiếm: căn cứ diện tích mái chợ Đồng Xuân (9.000m2) và kiến trúc mái, dự kiến tổng số tấm pin lắp đặt trên mái khu chợ là 600 tấm, công suất mỗi tấm 330Wp. Tổng công suất lắp đặt của hệ thống là 330Wp X 600 tấm = 198kWp. Tổng diện tích lắp đặt các tấm pin khoảng 1.600m2, chiếm 18% tổng diện tích mái của chợ Đồng Xuân. Tổ chức truyền thông, tuyên truyền để truyền tải thông điệp đến người dân, toàn xã hội về ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, tăng cường việc sử dụng năng lượng sạch, giảm những tác hại tiêu cực của môi trường.

Dự án được thực hiện kể từ khi được phê duyệt đến hết ngày 30/11/2022. Tổng giá trị dự án: 274.202,41 Euro. Trong đó: 246.782,17 Euro do Công ty TNHH phi lợi nhuận Engagement Global gGmbH/SKEW tài trợ không hoàn lại, cụ thể như sau: UBND quận Hoàn Kiếm tiếp nhận 189.119,93 Euro (bao gồm khoản dự phòng là 8.665,93 Euro); quận Lichtenberg - đơn vị hỗ trợ kỹ thuật (thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2021 giữa UBND quận Hoàn Kiếm và chính quyền quận Lichtenberg) tiếp nhận 85.082,48 Euro; 27.420,24 Euro do UBND quận Hoàn Kiếm huy động từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận, đảm bảo đúng quy định pháp luật về quản lý tài chính.

Lan Anh