Tiết kiệm điện năng

TPHCM thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ tư, 5/1/2022 | 14:35 GMT+7
TPHCM thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 - 7% tổng tiêu thụ toàn TP trong giai đoạn 2019 – 2025.

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 4485-KH/UBND về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu: nâng cao ý thức và kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát huy hiệu quả sức mạnh của cộng đồng; xác định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

TPHCM thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, TPHCM phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 - 7% tổng tiêu thụ toàn TP trong giai đoạn 2019 - 2025; giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3,5%. Bảo đảm 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng. Phấn đấu vận động đạt 70% doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và 50% doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định. Đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn; đạt 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để đạt được các mục tiêu trên, TPHCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất và lĩnh vực phân phối điện năng, trong các tòa nhà, trong lĩnh vực giao thông vận tải và chiếu sáng đô thị, trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực thi tiết kiệm điện được các cơ sở triển khai thực hiện tốt…

Tùng Lâm