Tập huấn nâng cao công tác quản lý tài nguyên và môi trường khu vực miền Bắc

Thứ hai, 22/8/2022 | 15:04 GMT+7
Mới đây, tại Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức hội nghị “Phổ biến tập huấn pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường khu vực miền Bắc”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khẳng định tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường. Theo đó, hàng năm, Bộ TN&MT đều ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực này đến các cơ quan liên quan và địa phương.

Năm 2022, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, trình và ban hành văn bản theo thẩm quyền các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực, Bộ còn xây dựng, trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước; tổng kết đánh giá và chuẩn bị hồ sơ Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Triển khai thi hành pháp luật về TN&MT cũng là một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, nhất là tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản pháp luật mới ban hành đều được triển khai thi hành có đồng bộ, thống nhất trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành báo cáo, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TN&MT bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến. Qua đó, nâng cao được nhận thức pháp luật của nhân dân, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT.

Ông Phạm Văn Thành khẳng định, việc tổ chức hội nghị phổ biến tập huấn pháp luật chuyên ngành về TN&MT tại Quảng Ninh là cơ hội tốt để các địa phương, đại biểu nắm bắt được quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực này, đồng thời là dịp trao đổi, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực thi pháp luật lĩnh vực về bảo vệ môi trường.

Tỉnh Quảng Ninh mong muốn thời gian tới, công tác truyền thông, tập huấn chuyên ngành lĩnh vực TN&MT sẽ có nhiều chuyển biến mạnh từ nhận thức sang hành động, góp phần quan trọng trong việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, gần 200 đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực môi trường, đất đai và khoáng sản; trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi văn bản quy phạm pháp luật mới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh, hội nghị lần này được tổ chức nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực TN&MT; trao đổi, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực thi pháp luật của từng lĩnh vực; tiếp thu các ý kiến phản hồi của các tổ chức, cá nhân đặc biệt là từ cơ sở, để làm cơ sở đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT.

Qua hội nghị, Thứ trưởng đề nghị, đại diện cho một số đơn vị trực thuộc Bộ trao đổi các quy định mới được ban hành, các vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực thi, cũng như những bất cập trong quá trình thực hiện. Từ đó, nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc để làm cơ sơ cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT, đảm bảo tính thực tiễn, khả thi và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Gia Bách (T/H)