Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ tư, 12/7/2023 | 17:17 GMT+7
Ngày 12/7, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố phía Nam.

Buổi tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ MTTQ các cấp nắm vững và tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương, nhất là trong xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, như mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận về những kết quả đạt được giữa MTTQ các cấp với ngành tài nguyên và môi trường trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường; các mô hình bảo vệ môi trường thiết thực, hiệu quả.

Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường như: lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường; xây dựng mới các mô hình khu dân cư phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. Việc xây dựng các mô hình điểm đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực bảo vệ môi trường của nhân dân.

Tiếp tục thành quả đó, trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai công tác phối hợp một cách hiệu quả trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Gia Bách (T/H)