Tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong ngành tài nguyên và môi trường

Thứ ba, 30/8/2022 | 08:02 GMT+7
Ngày 29/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã có buổi làm việc với một số chuyên gia quốc tế về chính sách, quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ lòng cảm ơn và đánh giá cao những hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế hiện đang làm việc tại Bộ TN&MT khi đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tham vấn xây dựng chính sách, quy định pháp luật trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, Bộ trưởng hy vọng thời gian tới, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong quản lý TN&MT sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ kết nối thật tốt các dự án hợp tác; hỗ trợ thúc đẩy việc tăng cường năng lực thực thi chính sách quản lý chất thải, tái chế và phát triển hợp tác thúc đẩy công nghiệp môi trường và chính sách môi trường ở Việt Nam.

Trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đã trao đổi, đề xuất các vấn đề mong muốn với các chuyên gia quốc tế. Cụ thể: Tổng cục Môi trường đề xuất hỗ trợ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; ứng dụng công nghệ hiện đại triển khai quản lý chất thải rắn ở đô thị và nông thôn, khoảng cách an toàn môi trường và bồi hoàn đa dạng sinh học.

Tổng cục Khí tượng thủy văn đề xuất được hỗ trợ nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc trong: chính sách xã hội hóa hoạt động khí tượng thủy văn; vai trò của Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) trong việc cung cấp, quản lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động của doanh nghiệp; thời tiết, công nghiệp thời tiết và thúc đẩy công nghiệp thời tiết nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển của công nghiệp thời tiết và tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành; kinh doanh các số liệu và kinh doanh đối với các trạm quan trắc (cho thuê) và cách thu hút các doanh nghiệp tham gia.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT trao đổi, đề xuất các vấn đề mong muốn với các chuyên gia quốc tế

Ngoài ra, Tổng cục cũng muốn học hỏi kinh nghiệm của Australia về cơ chế phối hợp của Cơ quan Khí tượng Australia (BoM) đối với các Bộ, ngành, địa phương trong phòng chống, ứng phó thiên tai; quản lý, chia sẻ rủi ro và bảo hiểm thiên tai cho cộng đồng; huy động trách nhiệm của địa phương, cộng đồng, người dân vào việc đầu tư, quản lý, khai thác các trạm quan trắc khí tượng thủy văn của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia đặt tại địa phương.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề xuất các chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về địa chất, địa chất đô thị; cấu trúc chôn lấp carbon và tài chính khoáng sản, đặc biệt là thu hồi tiền đầu tư của nhà nước.

Cục Biến đổi khí hậu đề xuất các chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu, tìm hiểu chính sách phát triển thị trường carbon của Hàn Quốc, bao gồm: phương pháp xác định tổng hạn ngạch, phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính; quy định về thành lập, tổ chức vận hành sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; quy định tài chính liên quan đến vận hành thị trường carbon (phí giao dịch, xử phạt, đấu giá...).

Cục Quản lý tài nguyên nước đề xuất chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc về chính sách khôi phục các dòng sông bị suy thoái, ô nhiễm và cạn kiệt; quản lý hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên nước phục vụ quá trình hỗ trợ ra quyết định. Kinh nghiệm của Australia về chính sách liên quan đến bảo đảm an ninh nguồn nước và quản lý hạn hán ở Australia.

Vụ Khoa học và Công nghệ đề xuất chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi số tập trung vào 5 lĩnh vực lớn của Bộ TN&M; hỗ trợ các Viện của Bộ trong triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học và công nghệ, kết nối với các viện nghiên cứu trên thế giới trong lĩnh vực TN&MT; ứng dụng chuyển giao công nghệ và lĩnh vực trong xu thế điều tra cơ bản, phát triển năng lượng mới.

Vụ Pháp chế đề xuất chuyên gia hỗ trợ tăng cường năng lực và phát triển hợp tác với các đối tác của Hàn Quốc trong nghiên cứu, xây dựng pháp luật về môi trường, đặc biệt là triển khai quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) và đề xuất xây dựng quy định của pháp luật về tái chế chất thải xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, các chuyên gia quốc tế chúc mừng những thành tựu to lớn của Bộ TN&MT trong việc quản lý, bảo vệ và thúc đẩy sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên quốc gia cho sự phát triển kinh tế - xã hội hiện tại của đất nước và cho thế hệ tương lai trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định dành sự hỗ trợ cao nhất cho các định hướng và lĩnh vực ưu tiên mà Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng như lãnh đạo các đơn vị của Bộ đã đặt ra trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị của Bộ cần chủ động có kế hoạch cụ thể về các nội dung, thời gian cần đề xuất tham vấn các chuyên gia. Trong đó, Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm là đầu mối tổng hợp lại các đề xuất để bố trí thời gian, sắp xếp cuộc họp với chuyên gia đảm bảo hiệu quả công việc. Vụ Pháp chế tổng hợp đề xuất về chính sách pháp luật, các đơn vị đề xuất về mặt chuyên môn, công nghệ và mô hình.

Lam An (T/H)