Bất động sản

Thanh tra một số vấn đề thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 19/10/2021 | 16:08 GMT+7
Ngày 19/10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian từ 1/1/2016 đến 31/12/2020. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Quyết định số 519/QĐ-TTCP do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký ngày 6/10/2021, đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do thanh tra viên cao cấp Phùng Xuân Kiên, Phó Cục trưởng Cục II làm trưởng đoàn.

Trong thời gian 2 tháng, đoàn thanh tra sẽ làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, đoàn tiến hành thanh tra một số dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gắn với việc giải quyết nội dung đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8321/VPCP-VI ngày 05/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đoàn có nhiệm vụ thanh tra các vấn đề thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến 31/12/2020, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thủy Quỳnh