Thi đua nước rút 31 ngày đêm xây dựng đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2

Thứ tư, 2/12/2020 | 09:49 GMT+7
Ngày 30/11, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) ban hành chỉ thị liên tịch số 4668/CTLT-EVNNPT-CĐ phát động đợt thi đua nước rút 31 ngày đêm thực hiện dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 thuộc công trình đường dây 500kV mạch 3.

Dự án đường dây 500kV Dốc sỏi - Pleiku 2 thuộc công trình đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 (đường dây 500kV mạch 3) là công trình điện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù tại Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017. Đây là công trình trọng điểm với mục tiêu truyền tải điện từ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch lên hệ thống điện quốc gia đồng thời tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho các đơn vị tham gia xây dựng công trình và quyết tâm hoàn thành các hạng mục của dự án đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng; thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống ngành điện Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020), Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT phát động động đợt thi đua nước rút 31 ngày đêm thực hiện dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 nhằm đạt tiến độ, hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2020.

Thi công dựng cột đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai

Theo đó, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) làm việc với các đơn vị đế thống nhất kế hoạch thực hiện chi tiết, biện pháp thi công cụ thế cho từng vị trí cột. Giải quyết các nội dung công việc phát sinh theo đúng quy định; kịp thời báo cáo Tổng công ty những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền. Nghiêm túc đánh giá các nhà thầu làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của dự án theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết. Đảm bảo bàn giao đầy đủ, kịp thời vật tư, thiết bị cho nhà thầu. Tập trung giải quyết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trong thời gian sớm nhất.

Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tai điện (NPTS) hoàn thành công tác thí nghiệm trước ngày 25/12/2020.

Các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát cần bố trí đầy đủ lực lượng để kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh; đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác giám sát, nghiệm thu. Chủ động đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, xây lắp.

Các nhà thầu xây lắp chủ động trong việc phối hợp với CPMB để thực hiện công tác BTGPMB. Tăng cường cán bộ thực hiện công tác đền bù thi công. Tăng cường tối đa nhân lực, bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc theo yêu cầu của CPMB để thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Căn cứ vào kết quả hoàn thành đúng hoặc vượt các mốc tiến độ thi công, EVNNPT sẽ thưởng tiền cho các tập thể tham gia đợt thi đua nước rút này. Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty cũng sẽ tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua nước rút.

Nhã Quyên