Văn hóa, du lịch

Thừa Thiên Huế phát triển du lịch sinh thái gắn với suối, thác

Thứ hai, 6/9/2021 | 16:14 GMT+7
Với những lợi thế sẵn có về tài nguyên thiên nhiên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn.

Theo đề cương Đề án định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được phê duyệt trong Quyết định số 2180/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đề án hướng đến mục tiêu phát huy những nét đặc trưng riêng có của tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch sinh thái tại các điểm suối, thác để đa dạng sản phẩm và tạo nên sự khác biệt.

Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp khi đầu tư vào loại hình du lịch sinh thái tại các điểm suối thác; đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất và sẵn sàng trao đổi, thảo luận để giải quyết kiến nghị, hiến kế của nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến kinh doanh lâu dài và có hiệu quả tại địa phương.

Các điểm suối, thác ở Thừa Thiên Huế có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch sinh thái

Xây dựng một số mô hình điểm nhấn về du lịch sinh thái gắn với suối thác; rà soát lại các cơ chế, chính sách của địa phương nhằm đảm bảo việc quản lý đất đai, đào tạo nguồn lao động nông thôn. Xây dựng tiêu chí đánh giá tiềm năng các địa điểm du lịch để định hướng tập trung nguồn lực đầu tư.

Hoàn thiện và chấn chỉnh hệ thống sản phẩm du lịch sinh thái tại các khu vực này theo tiêu chí: có chất lượng, đặc sắc, đa dạng và đồng bộ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế; phát triển sản phẩm du lịch sinh thái “xanh”, tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa địa phương.

Quy hoạch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội và hấp dẫn về tài nguyên du lịch; tập trung ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch sinh thái; từng bước hình thành hệ thống khu, điểm du lịch quốc gia; khu, điểm du lịch các vùng và địa phương.

Phát huy thế mạnh và tăng cường liên kết giữa các vùng, miền, địa phương hướng tới hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch. Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với khám phá đa dạng sinh học, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn, phát triển du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng kết hợp lưu trú tại nhà dân...

Mặt khác, việc ban hành đề án là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều này tạo cơ sở cho việc đề xuất các mô hình hoạt động, kêu gọi đầu tư, quản lý đồng bộ và khai thác có hiệu quả những điểm du lịch. Từ đó, góp phần tăng thêm điểm đến du lịch, đa dạng các dịch vụ, sản phẩm và loại hình du lịch; hỗ trợ các mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa bản địa, phát triển cộng đồng, góp phần tích cực vào sự phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung...

Lam An (T/H)