Năng lượng tái tạo

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Thứ sáu, 26/5/2023 | 08:51 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có công văn số 3219/BCT-ĐTĐL-ĐL về việc triển khai thực hiện thông báo số 182/TB-VPCP ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Theo đó, thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại thông báo số 182/TC-VPCP ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ, tiếp theo công văn số 3184/BCT-ĐTĐL ngày 24/5/2023 về việc đàm phán giá tạm thời của các nhà máy điện chuyển tiếp và ý kiến tại cuộc họp ngày 24/5/2023 về việc đàm phán giá tạm để sớm đưa các nhà máy điện chuyển tiếp đi vào vận hành trong giai đoạn đàm phán, thống nhất giá điện chính thức giữa Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các chủ đầu tư nhà máy điện chuyển tiếp, Bộ Công Thương có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực.

Cụ thể Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương thực hiện:

Đối với các dự án đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, EVN khẩn trương đàm phán với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 3184/BCT-ĐTĐL.

Ảnh minh họa

Đối với các nhà máy điện chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm thời, đề nghị EVN khẩn trương ký kết hợp đồng mua bán điện và rà soát các thủ tục để sớm cho vận hành phát điện lên lưới điện. Các nhà máy điện còn lại, EVN khẩn trương thỏa thuận giá tạm thời với các chủ đầu tư trước ngày 27/5/2023 để trình Bộ Công Thương phê duyệt và tiến hành đồng thời với việc hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp với các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN như: thỏa thuận đấu nối (nếu đã hết hạn) trước ngày 27/5/2023; hoàn thành thực hiện các thử nghiệm theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 16/3/2019 của Cục Điều tiết điện lực trước ngày 27/5/2023 đối với các nhà máy điện đã đăng ký thử nghiệm. Xem xét kết quả thử nghiệm của các nhà máy điện, đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các quy định có liên quan.

Đồng thời, khẩn trương tối đa xem xét các hồ sơ chủ đầu tư nộp, rà soát các yêu cầu đối với chủ đầu tư về thành phần hồ sơ đàm phán giá điện, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục nhưng chặt chẽ, hợp lý và đúng quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh theo phân cấp có nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp phối hợp với các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác thẩm định thiết kế, thiết kế điều chỉnh (nếu có) và kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo hướng dẫn các chủ đầu tư vướng mắc về quy hoạch trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư. Cục Điều tiết điện lực khẩn trương thực hiện công tác cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các dự án đã hoàn thành.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị "khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhằm sớm đưa các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp vào vận hành, đảm bảo cung cấp điện và khai thác tài nguyên, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư".

Tiến Đạt