Văn hóa, du lịch

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Thứ sáu, 5/4/2024 | 16:15 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 4/4/2024 phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2025).

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm có chủ đề “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; “Xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc” trên các phương tiện truyền thông của Trung ương, địa phương trong và ngoài Công an nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy ưu điểm, lợi thế của các loại hình truyền thông mới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền về sự kiện; xây dựng phim tài liệu, phim truyền hình, phim hoạt hình cho thiếu nhi, chương trình phát thanh bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc. Chú trọng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên các kênh báo chí truyền thống, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tham gia thi tìm hiểu về truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Bộ Nội vụ chỉ đạo tham mưu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc lập thành tích chào mừng sự kiện gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức vận động văn nghệ sĩ, trí thức cả nước tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề “An ninh với cuộc sống”; tổ chức triển lãm chuyên đề về thành tựu của lực lượng Công an nhân dân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện, trong đó có tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo quần chúng nhân dân với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng Công an nhân dân. Tổ chức rà soát, tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử đặc biệt liên quan đến sự kiện; xây dựng, tu bổ, gắn biển các công trình chào mừng sự kiện.

Về hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, Thủ tướng giao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động trọng điểm giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững, “đền ơn, đáp nghĩa”, hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, nhất là tại các địa phương có khu di tích lịch sử Công an nhân dân, khu căn cứ cách mạng.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà, tôn vinh đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ, cán bộ công an cao cấp qua các thời kỳ; gặp mặt nguyên cán bộ công an tiêu biểu trong dịp kỷ niệm.

Khánh An