Văn hóa, du lịch

Vận động nhân dân sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Thứ tư, 28/2/2024 | 16:25 GMT+7
Mới đây, tại Nhà Quốc hội, Ban tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã thực hiện nghi thức phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND).

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, nhằm ôn lại quá trình lịch sử hình thành, phát triển, ghi nhận những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động được đưa vào tổng thể các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025.

Hướng tới sự kiện trọng đại này, Ban chỉ đạo Ban tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND. Cuộc vận động nhằm khắc họa đậm nét, mang hình ảnh cơ quan dân cử đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, thể hiện ý chí, tình cảm, trách nhiệm của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và HĐND.

Lễ phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND

Tại lễ phát động, ông Trần Quang Phương , Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ban chỉ đạo Ban tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, phát huy tài năng, khả năng sáng tạo để tạo ra những tác phẩm âm nhạc có giá trị cao về nội dung tư tưởng, nghệ thuật, có sức sống dài lâu, đi cùng năm tháng, khắc họa rõ nét tầm vóc, cơ đồ, vị thế và uy tín của dân tộc Việt Nam; thể hiện ý chí, tình cảm, niềm tin của toàn dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong công cuộc đổi mới đất nước.

Theo thông tin từ ban tổ chức, các tác phẩm âm nhạc tham gia cuộc vận động cần tập trung phản ánh một số nội dung như: nêu bật bề dày lịch sử dân tộc hàng nghìn năm, với tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng trong chiến đấu để dựng nước, giữ nước; nêu bật truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc, xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Phản ánh lịch sử hình thành, phát triển về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam gắn với thực hiện các chức năng lập Hiến, lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại; hoạt động của các cơ quan Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Ca ngợi, phản ánh những thành tựu to lớn của Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong gần 80 năm qua; xây dựng hình ảnh Quốc hội Việt Nam luôn năng động, sáng tạo và đổi mới không ngừng; nhận thức chính trị, ý chí, khát vọng, niềm tin và sự đồng thuận tham gia, ủng hộ của nhân dân đối với các quyết sách của Quốc hội; qua đó, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phản ánh nội dung, ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. 

Căn cứ kết quả chấm giải của Hội đồng thẩm định, Ban tổ chức sẽ trao: 1 giải đặc biệt trị giá 500 triệu đồng; 3 giải A, mỗi giải trị giá 150 triệu đồng; 5 giải B, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 9 giải C, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 15 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 1 giải cho ca khúc ấn tượng về Quốc hội và HĐND trị giá 30 triệu đồng và 1 giải cho ca khúc có tính lan tỏa, truyền cảm hứng về chủ đề 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam trị giá 30 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày tổ chức Lễ phát động cuộc vận động đến 17 giờ ngày 10/12/2024 (tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện).

Kim Bảo (T/H)