Văn hóa, du lịch

Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ hai, 8/4/2024 | 10:26 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 868/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn của đất nước không chỉ là dịp để tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà còn khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng sẽ khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kịch bản, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức luyện tập, biểu diễn chương trình nghệ thuật đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm. Thời gian tổ chức chương trình dự kiến vào tháng 5/2024 tại tỉnh Điện Biên. 

Trước đó, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên về việc phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, chương trình nghệ thuật cần phát huy được truyền thống anh hùng của quân và dân ta; thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa văn học nghệ thuật với đời sống, lịch sử dân tộc, thể hiện bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình dân tộc. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp phục vụ công tác tổ chức chương trình trên địa bàn tỉnh.

Khánh An (T/H)