Kinh tế xanh

Toàn quốc có hơn 1.600 chuỗi cung ứng nông lâm thuỷ sản an toàn

Thứ hai, 31/8/2020 | 16:37 GMT+7
Tính đến tháng 8/2020, Việt Nam đã mở rộng chuỗi cung ứng nông lâm thuỷ sản an toàn lên 1.612 chuỗi, với sự tham gia của 100 hợp tác xã và 250 doanh nghiệp trên cả nước.

Thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020, toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là việc liên kết kiểm soát tất cả các khâu từ sản xuất ban đầu đến tiêu thụ sản phẩm. Tất cả các công đoạn trong toàn bộ chuỗi đều được kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc...

Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Trước mắt, kế hoạch tập trung xây dựng ở các đô thị lớn; tổ chức sản xuất theo hướng tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; tăng cường sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

Đến nay, số lượng chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đã lên đến 1.612 chuỗi, cùng với 2.346 sản phẩm và 2.989 địa điểm bán sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi. Chuỗi cung ứng bao gồm sự tham gia của khoảng 100 hợp tác xã, 250 doanh nghiệp trên cả nước.

Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục triển khai, thanh tra các công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời ngăn chặn và xử lý các hành vi sử dụng chất không đúng quy định.

Huyền Dung