Tổng kết công tác thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Thứ sáu, 6/5/2022 | 17:53 GMT+7
Ngày 6/5, Ban Chỉ đạo dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VNSIPA) họp tổng kết hoạt động năm 2021 và thông qua đề xuất Kế hoạch thực hiện đến tháng 3/2023.

Dự án VNSIPA do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMU) hỗ trợ trong khuôn khổ Sáng kiến khí hậu, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2023. Dự án nhằm tăng cường khung pháp lý và năng lực quốc gia để hỗ trợ triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành nhận định: Các hoạt động của dự án phải hướng tới các mục tiêu đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Công hòa Liên bang Đức thống nhất; đồng thời, điều chỉnh phù hợp các nội dung cần thiết để hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris sau các cam kết nổi bật của Việt Nam tại COP26. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng góp phần củng cố vững chắc công tác quản lý nhà nước về BĐKH, là tiền đề cho việc xây dựng Luật BĐKH sau này.

Cuộc họp tổng kết hoạt động dự án VNSIPA năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 đến tháng 3/2023

Với sự hỗ trợ tích cực của dự án VNSIPA, Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả đáng kể trong công tác ứng phó với BĐKH. Cụ thể, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi của Việt Nam đã dành riêng 1 chương về ứng phó với BĐKH; Nghị định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone đã được phê duyệt; Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với BĐKH đã được Bộ TN&MT phê duyệt; dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 cũng vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, VNSIPA còn hỗ trợ xây dựng kế hoạch thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cho 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp; kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải về chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025; rà soát các chính sách hiện tại của ngành xây dựng Việt Nam đối với các nội dung liên quan đến BĐKH và tăng trưởng xanh để đề xuất các nội dung lồng ghép vào các văn bản, chính sách, pháp luật chuẩn bị được ban hành trong thời gian tới.

Ở cấp độ địa phương, dự án VNSIPA nghiên cứu về phương pháp thu thập và phân tích thông tin tổn thất và thiệt hại trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam, cụ thể là mô hình thí điểm nông nghiệp thông minh CSA ở tỉnh Hà Tĩnh; phổ biến kiến thức và truyền thông về các biện pháp EbA đô thị ở tỉnh Quảng Bình.

Nhận xét về dự án, Phó Đại sứ Đức tại Việt Nam Wert Burner chia sẻ: VNIPSA là dự án chủ chốt của Đức tại Việt Nam, với cách tiếp cận đa bên nhằm xây dựng nền tảng để thực hiện các mục tiêu ứng phó BĐKH trong trung hạn và dài hạn, can thiệp bằng biện pháp giảm nhẹ và thích ứng có thể đo lường hiệu quả, hỗ trợ phi carbon hóa nền kinh tế quốc dân. Chính phủ Đức rất hoan nghênh Việt Nam thúc đẩy các hành động để hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời, khẳng định tiếp tục dành những hỗ trợ cho Việt Nam thông qua VNSIPA và các dự án khác trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, ông Daniel Hermann, cố vấn trưởng dự án và ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục BĐKH đã chia sẻ về tiến độ cụ thể của các nội dung hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 và đến tháng 3/2023. Đại diện từ đơn vị tư vấn, các Bộ và địa phương cũng đã góp ý cho kế hoạch thực hiện thời gian tới.

Phương An (T/H)