Năng lượng tái tạo

Trà Vinh bổ sung các dự án năng lượng tái tạo vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2024

Thứ năm, 16/5/2024 | 16:15 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành các quyết định bổ sung nhiều dự án năng lượng tái tạo vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2024.

Cụ thể, theo Quyết định số 743/QĐ-UBND, UBND tỉnh Trà Vinh bổ sung 8 dự án điện gió vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2024 thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh năm 2024.

Cụ thể, 8 dự án nhà máy điện gió tại tỉnh Trà Vinh sẽ có tổng công suất là 464 MW. Trong đó, huyện Duyên Hải có 4 dự án gồm: Nhà máy điện gió Đông Hải 3 (vị trí V3-3) (48 MW), Nhà máy điện gió Duyên Hải 2 (96 MW), Nhà máy điện gió V1-1 Trà Vinh giai đoạn 2 (48 MW), Nhà máy điện gió Long Vĩnh (48 MW). Thị xã Duyên Hải có 4 dự án gồm: Nhà máy điện gió V1-2 mở rộng (48 MW), Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2 (48 MW), Nhà máy điện gió V1-5, V1-6 giai đoạn 2 (80 MW), Nhà máy điện gió số 3 (vị trí V3-8) (48 MW).

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 577/QĐ-UBND, UBND tỉnh Trà Vinh bổ sung 3 dự án vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2024 thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh năm 2024. Trong đó, 2 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp là dự án nhà máy năng lượng tái tạo 48 MW – 266 MW (hoặc theo đề xuất đầu tư) tại khu kinh tế An Định và dự án nhà máy hydro xanh cũng được triển khai tại khu kinh tế An Định.

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, tính đến nay, danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2024 của tỉnh có 46 dự án. Trong đó: lĩnh vực công nghiệp có 3 dự án; lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 1 dự án; lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ có 13 dự án; lĩnh vực hạ tầng xã hội – đô thị và môi trường có 18 dự án; lĩnh vực nhà ở xã hội độc lập có 3 dự án; lĩnh vực năng lượng tái tạo có 8 dự án. Đây là những dự án đã phù hợp với định hướng kêu gọi đầu tư của tỉnh và Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà tỉnh đang tập trung kêu gọi đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội.

Hải Long