Tiết kiệm điện năng

Từ ngày 1/7/2023, bắt buộc dán nhãn năng lượng với xe ô tô, xe máy điện

Thứ tư, 1/2/2023 | 08:00 GMT+7
Theo Thông tư 48/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện, từ ngày 1/7/2023, bắt buộc dán nhãn năng lượng với xe ô tô, xe máy điện.

Theo khoản 9 Điều 3 Thông tư 48/2022/TT-BGTVT, nhãn năng lượng của xe là nhãn cung cấp các thông tin liên quan đến loại năng lượng sử dụng, mức tiêu thụ năng lượng và các thông tin liên quan của các loại xe như sau:

Đối với xe ô tô con thuần điện, xe mô tô thuần điện và xe gắn máy thuần điện: mức tiêu thụ điện năng;

Đối với xe ô tô con hybrid điện nạp điện ngoài và xe mô tô hybrid điện nạp điện ngoài: loại nhiên liệu sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu, mức tiêu thụ điện năng;

Đối với xe mô tô hybrid điện không nạp điện ngoài: loại nhiên liệu sử dụng và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu phải công khai thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của xe trước khi thực hiện dán nhãn năng lượng.

Cơ sở cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu căn cứ vào báo cáo tiêu thụ năng lượng để công khai thông tin về mức tiêu thụ năng lượng. Mức tiêu thụ năng lượng công khai không được nhỏ hơn 4% so với kết quả đo trong báo cáo tiêu thụ năng lượng.

Đối với kiểu loại xe được xác định cùng kiểu loại xe với kiểu loại xe đã công khai mức tiêu thụ năng lượng, các cơ sở cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu được phép sử dụng giá trị mức tiêu thụ năng lượng đã công khai để đăng ký mà không cần thử nghiệm lại mức tiêu thụ năng lượng.

Từ ngày 1/7/2023, bắt buộc dán nhãn năng lượng với xe ô tô, xe máy điện

Việc công khai thông tin liên quan đến mức tiêu thụ năng lượng được thực hiện bằng các hình thức: gửi bản công khai mức tiêu thụ năng lượng của kiểu loại xe tới cơ quan quản lý chất lượng để công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý chất lượng; đăng tải mức tiêu thụ năng lượng trên trang thông tin điện tử của cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe (nếu có).

Về vị trí dán nhãn năng lượng:

Đối với xe ô tô con thuần điện và xe ô tô con hybrid điện nạp điện ngoài: dán bên trong xe, phía người lái, ở cửa kính bên cố định phía sau hoặc kính chắn gió phía sau, tại vị trí dễ quan sát nhìn từ bên ngoài xe.

Trường hợp khó quan sát khi dán bên trong xe thì được phép dán bên ngoài xe tại vị trí dễ quan sát.

Đối với xe gắn máy thuần điện, xe mô tô thuần điện và xe mô tô hybrid điện: dán tại vị trí dễ quan sát.

Thông tư 48/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Nhã Quyên