Nông nghiệp sạch

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ sáu, 23/12/2022 | 11:38 GMT+7
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để phát triển bền vững ngành nông nghiệp địa phương.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỷ trọng giá trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trên tổng giá trị sản phẩm trồng trọt đã tăng từ 3,03% (năm 2017) lên 11,35% (năm 2021). Giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022 đạt gần 4.900 tỷ đồng, giá trị sản phẩm thu được bình quân gần 110 triệu đồng/ha, tăng 13,86 triệu đồng so với năm 2015.

Qua 4 năm thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành 7 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Bên cạnh đó, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng có nhiều khởi sắc. Trong đó, năm 2022, tỉnh đã có 484 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; 2 vùng được UBND tỉnh công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đó là vùng sản xuất hồ tiêu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 500ha tại xã Hòa Hội, Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) và vùng nuôi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 300ha tại xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Nỗ lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một số cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao như: chính sách tín dụng khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; chính sách tín dụng về cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng khu, vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực phát triển trang trại công nghệ cao trong nông nghiệp, xúc tiến thương mại, tổ chức tham quan mô hình học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiên tiến, hiện đại…

Trong giai đoạn 2022 – 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án 04, với mục tiêu đưa tăng trưởng nông lâm thủy sản của tỉnh bình quân lên 4,3%; hình thành trung tâm ứng dụng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 gấp 1,5 lần so với năm 2021, đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 chiếm trên 50% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, khuyến khích đầu tư đối với sản phẩm chủ lực.

Ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận chính sách nhằm khuyến khích đầu tư ứng dụng công nghệ cao; lựa chọn và mời các doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia xây dựng chuỗi sản xuất – tiêu thụ; triển khai thực hiện hiệu quả chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Kim Bảo