Ứng phó nguy cơ xâm nhập mặn và thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn Đà Nẵng

Thứ tư, 28/2/2024 | 10:16 GMT+7
Ngày 27/2, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, tình hình xâm nhập mặn, mực nước sông không ổn định có khả năng gây thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đại diện Dawaco, những ngày qua, ở một số thời điểm mực nước sông xuống thấp ảnh hưởng đến công tác vận hành của công ty. Cụ thể, từ đêm và rạng sáng ngày 24/2, mực nước tại thượng lưu đập An Trạch bắt đầu giảm dần về dưới cao trình 2m. Đến sáng ngày 27/2, mực nước xấp xỉ ở cao trình 1,6m.

Dawaco đã dừng vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch (cũ) khi mực nước dưới cao trình +1,6 m và chỉ vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch mới (công suất 210.000 m³/ngày). Qua theo dõi, hầu như các hồ chứa thủy điện xả nước quá ít về hạ du gây nên tình trạng hạ thấp mực nước tại thượng lưu đập An Trạch.

Thực tế cho thấy, tình hình mực nước thượng lưu đập An Trạch không cải thiện sẽ dẫn đến không bảo đảm nước cho vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch mới và có nguy cơ thiếu nước cho thành phố. 

Trạm bơm phòng mặn An Trạch mới

Tình hình xâm nhập mặn có khả năng gây thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhất là khi mực nước sông không ổn định, hạ rất thấp dẫn đến không bảo đảm vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch để đưa nước về nhà máy nước Cầu Đỏ, cấp nước cho thành phố Đà Nẵng. Do đó, để cấp nước an toàn cho thành phố, Dawaco đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các hồ chứa thủy điện xả nước về hạ du theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Đồng thời, hỗ trợ Dawaco trong việc đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất đắp đập tạm tại sông Quảng Huế.

Về vấn đề xâm nhập mặn, từ ngày 24 - 26/2, độ mặn nước sông tại vị trí cửa lấy nước của nhà máy nước Cầu Đỏ (hạ lưu sông Vu Gia) bị xâm nhập mặn nghiêm trọng, lớn nhất là 2.378 mg/l (cao gấp 7 lần quy chuẩn cho phép). Để ứng phó với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, chỉ đạo các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực quan tâm, phối hợp trong việc khai thác, sử dụng nước đúng quy định nhằm bảo đảm cấp nước cho hạ du.

Theo đó, Cục Quản lý tài nguyên nước đã có văn bản gửi các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa, nhà máy nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đề nghị phối hợp vận hành đảm bảo cấp nước cho hạ du. Trên cơ sở rà soát thông tin, số liệu vận hành của các hồ chứa, số liệu quan trắc thủy văn, diễn biến xâm nhập mặn, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 và Đắk Mi 4 nghiêm túc vận hành hồ chứa tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; phối hợp chặt chẽ với địa phương để vận hành các hồ chứa xả nước về hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Riêng nhà máy nước Cầu Đỏ, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ độ mặn tại cửa lấy nước, mực nước sông tại trạm bơm An Trạch; phối hợp với đơn vị quản lý vận hành đập An Trạch, các hồ chứa Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị quản lý vận hành nhà máy nước Hòa Liên đảm bảo cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng trên cơ sở đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Gia Bách (T/H)