Vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại Móng Cái

Thứ năm, 27/2/2020 | 09:42 GMT+7
UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức khai trương vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Móng Cái.

Móng Cái khai trương thử nghiệm mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Như vậy, TP. Móng Cái là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và là đơn vị thứ 2 trong cả nước (sau TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), khai trương, vận hành thử nghiệm mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh bao gồm 8 hợp phần chính: Hệ thống cảnh báo; chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ; họp thông minh; văn bản đi, đến; lịch làm việc; ý kiến người dân; hành chính công Móng Cái; báo chí và mạng xã hội; đọc văn bản; giám sát dịch Covid-19; dự án thành phần, hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông, khu vực trọng điểm trên địa bàn… Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Móng Cái là mô hình tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Với tinh thần đưa hệ thống điều hành thông minh vào quản lý nhà nước, trong thời gian tới chúng tôi triển khai đồng bộ các giải pháp. Đối với cán bộ, và nhân dân phải nắm bắt được hệ thống này và tham gia tương tác; chúng tôi tập trung hoàn thiện phần mềm tiện ích về quản lý nhà nước theo đặc điểm, điều kiện cụ thể ở địa phương; đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống camera giám sát vấn đề quản lý nhà nước ở tất cả các khu vực, các điểm trọng yếu, các nút giao thông để thực hiện công tác quản lý có hiệu quả.”

Hải Đăng