Viện trợ thực hiện dự án nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thanh Hóa

Thứ tư, 1/11/2023 | 17:39 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4044/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án “Nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bá Thước” do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tài trợ.

Theo quyết định, dự án hướng tới mục tiêu mở rộng đường ống dẫn nước từ hệ thống cấp nước sạch xã Điền Quang đến các thôn thuộc xã Điền Quang, huyện Bá Thước, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho trẻ em và người dân trong khu vực, làm giảm các bệnh do nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Theo đó, thông qua dự án, trẻ em và người dân cộng đồng thuộc 3 thôn: Xê, Cộ và Vền Ấm Khà tại xã Điền Quang, huyện Bá Thước có thêm khả năng tiếp cận nước sạch. Bên cạnh đó, địa phương cũng nâng cao được kiến thức, kỹ năng thực hành của trẻ em và người dân cộng đồng về nước sạch, vệ sinh, môi trường.

Cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thanh Hóa

Quyết định nêu rõ, dự án được triển khai và phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2023. Tổng vốn dự án là 77.800 USD (tương đương 1.732.917.200 đồng) do WVI Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại.

Để dự án đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị WVI Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam chịu trách nhiệm nội dung đã cam kết với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án “Nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bá Thước” theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bá Thước trong việc triển khai thực hiện nội dung của dự án đảm bảo theo quy định; chỉ được triển khai dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam về việc đưa người nước ngoài vào hoạt động tại địa phương, kinh phí thực hiện dự án phải được thực hiện theo đúng cam kết với cơ quan chức năng và được giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng. Thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của bên cung cấp viện trợ theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND huyện Bá Thước, cần thực hiện công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án tại địa bàn, đảm bảo thực hiện đến đúng đối tượng, nội dung đã phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết của dự án cho cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư), bên tài trợ và các cơ quan chức năng theo quy định. Chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, sử dụng kinh phí tài trợ đúng mục tiêu đã được phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, quản lý các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của nhà tài trợ, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, nội dung, tài liệu có liên quan (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Công an tỉnh; UBND huyện Bá Thước và các đơn vị liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và cơ quan thanh tra, kiểm tra trong việc thẩm định nội dung phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quản lý dự án và hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án đảm bảo theo quy định.

Bảo Ngọc