Việt Nam - Trung Quốc: Trao đổi kinh nghiệm quản lý môi trường, sinh thái biển và hải đảo Vịnh Bắc Bộ

Thứ tư, 15/9/2021 | 09:14 GMT+7
NLSVN - Hội thảo trực tuyến “Trao đổi kinh nghiệm quản lý môi trường, sinh thái biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc” đã được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Viện Hải dương học số 3, Bộ Tài nguyên thiên nhiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đồng tổ chức vào ngày 14/9.

Trong thời gian qua, cùng với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đã tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua, cùng với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đã tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Mới đây, ngày 04/6/2021, trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường, một loạt vấn đề đã được trao đổi, thông qua và đạt được nhận thức chung về tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; cũng như các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa 2 nước thời gian tới; đồng thời, sẵn sàng và tiếp tục đưa quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong các năm qua, Dự án “Hợp tác nghiên cứu quản lý môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc” (Dự án Môi trường VBB) đã  được 2 bên phối hợp thực hiện và cho đến nay đã hoàn thành các công tác khảo sát, phân tích dữ liệu; các kết quả phân tích phục vụ cho việc xây dựng bộ dữ liệu dùng chung; hoàn thành các báo cáo chuyên đề theo thỏa thuận.

Trong khuôn khổ Dự án này, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác chung. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, do tình hình Covid-19 trở nên phức tạp, nhiều hoạt động của Dự án đã bị chậm triển khai, đặc biệt là các hoạt động hợp tác giữa hai bên đã không thể tổ chức như các hội thảo, đào tạo, tham quan học tập…

Tại hội thảo, hai bên đã trao đổi các thành quả đạt được của Dự án về hiện trạng môi trường, sinh thái Vịnh Bắc Bộ, và từ đó đề xuất ra các giải pháp quản lý phù hợp. Hai bên thống nhất ghi nhận và báo cáo lãnh đạo cấp trên về các đề xuất của mỗi bên về các hướng hợp tác, nghiên cứu tiếp theo.

 Phía Việt Nam đề xuất 03 nội dung: Nghiên cứu hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trong trầm tích đáy biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, Hợp tác nghiên cứu ô nhiễm rác thải biển và vi nhựa khu vực Vịnh Bắc Bộ; Hợp tác về công nghệ dự báo nước dâng do bão trên biển.

 Phía Trung Quốc đề xuất 03 nội dung: Xây dựng cơ chế hợp tác trong quản lý môi trường, sinh thái Vịnh Bắc Bộ; Hợp tác trong công tác bảo tồn môi trường, sinh thái biển khu vực rừng ngập mặn cửa sông Bắc Luân; Hợp tác trong nuôi trồng thủy sản.

Trong thời gian tới, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam mong muốn được tiếp tục hợp tác với Viện Hải dương học số 3 và các cơ quan khác có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên thiên nhiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để tiếp tục trao đổi sớm hoàn thiện việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung về quản lý môi trường sinh thái biển khu vực Vịnh Bắc Bộ; thúc đẩy trao đổi các nhu cầu và ý tưởng hợp tác, nghiên cứu trong khu vực Vịnh Bắc Bộ cho giai đoạn tiếp theo.

 

PV