Năng lượng phát triển

Xem xét đề xuất của tỉnh Bến Tre về việc bổ sung công suất điện gió

Thứ hai, 20/3/2023 | 16:37 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét đề xuất của tỉnh Bến Tre về bổ sung công suất điện gió trong Quy hoạch Điện VIII trong quá trình hoàn thiện quy hoạch theo quy định, báo cáo Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 81/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Theo đó, về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh như việc bổ sung công suất điện gió trong Quy hoạch Điện VIII, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét đề xuất của tỉnh trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về dự án đầu tư nhà máy sản xuất hydrogen xanh: giao UBND tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá, tính toán kỹ lưỡng việc đầu tư dự án, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật, quyền lợi, lợi ích chính đáng, chủ quyền, hiệu quả sử dụng bờ biển và an toàn với môi trường, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bến Tre khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, coi công tác xây dựng quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, có giải pháp đột phá; vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh vừa khắc phục hạn chế, yếu kém, hóa giải khó khăn thách thức. 

Tập trung ưu tiên vào 3 đột phá chiến lược như: hạ tầng (phải lựa chọn kết nối giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải), chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Phát triển mạnh kinh tế biển trên cơ sở phải quy hoạch. Tăng cường hợp tác, liên kết vùng, trọng tâm là tiểu vùng duyên hải phía Đông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Tiền Giang) để mở rộng, tối ưu hóa nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Bến Tre. 

Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và theo chuỗi giá trị đối với những sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là cây dừa, thủy sản. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm tỉnh có thế mạnh như cây dừa, trái cây, tôm…; phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp để thu hút các dự án lớn, có lợi thế, tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Trúc