Bất động sản

Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng giải quyết hồ sơ mua bán đất đồng sở hữu

Thứ tư, 21/4/2021 | 01:52 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh quyết định tạm dừng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất - đất đồng sở hữu (kể cả các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục xác nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với các trường hợp diện tích bình quân/hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong cùng một thửa đất, thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các huyện thị, thành phố và các sở ngành có liên quan sớm báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhấn mạnh các đơn vị cần làm rõ quy định pháp luật cho phép chuyển nhượng một thửa đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất (nhất là các trường hợp có diện tích sử dụng bình quân/hộ gia đình, cá nhân thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn tỉnh).

Bên cạnh đó, đánh giá thêm sự ảnh hưởng, tác động đến công tác quản lý trật tự về tách thửa; quản lý trật tự đất đai; xây dựng, việc xử lý tranh chấp, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp đất đồng sở hữu.

Trên cơ sở tổng hợp lại thống nhất phương án xử lý, tham mưu tỉnh tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5.

Nhật Linh