Bất động sản

Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá thuê đất với một số loại nhà ở

Thứ tư, 14/4/2021 | 14:31 GMT+7
Mới đây Sở Xây dựng Hà Nội đã gửi Công văn lên Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn xác định giá thuê đất đối với một số loại nhà ở (nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước được cải tạo, xây dựng lại, nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, nhà ở công vụ).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về việc xác định giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại: Khoản 2, Điều 58 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở đã quy định rõ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại thì áp dụng giá thuê như đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước. Theo đó, phương pháp xác định giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đã được quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ quy định tại Điều 17 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD để xác định giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá đất một số loại nhà ở. (Ảnh minh họa)

Về việc xác định giá nhà ở xã hội đối với quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước: ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, Nghị định đã bỏ quy định về thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội của chủ đầu tư bằng hình thức chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu quy định tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP để thực hiện.

Về xác định giá cho thuê nhà ở công vụ không nằm trong dự án nhà ở công vụ mà bố trí trong tòa nhà chung cư thương mại: Khoản 3, Điều 11 của Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý sử dụng nhà công vụ đã quy định phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ đối với từng trường hợp cụ thể (nhà ở công vụ đang sử dụng, nhà ở công vụ xây dựng mới, trường hợp mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ). Do đó, đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu quy định pháp luật với trường hợp cụ thể trên địa bàn để thực hiện xác định giá cho thuê nhà ở công vụ theo quy định.

Nhật Linh