Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp đạt Top 7 Cộng đồng Thông minh thế giới

Thứ tư, 21/6/2023 | 16:59 GMT+7
Ngày 21/6, Tổ chức Cộng đồng Thông minh thế giới ICF chính thức vinh danh Top 7 Cộng đồng Thông minh thế giới năm 2023. Tỉnh Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp có tên trong danh sách này.

Tổ chức Cộng đồng thông minh thế giới ICF đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá hồ sơ của 21 Cộng đồng Thông minh đã đạt danh hiệu Smart 21 vào tháng 2/2023 để lựa chọn ra 7 cộng đồng có chiến lược phát triển tốt nhất, tiến hành vinh danh trong Hội nghị Vinh danh Top 7 ICF 2023 được tổ chức tại Vùng Durham, Canada, với chủ đề “Xây dựng vùng vững mạnh từ sự đa dạng cộng đồng” (Better Together: Building a Strong region from Diverse Communities).

Bình Dương đã thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương từ năm 2016 và luôn bám chặt theo khái niệm chuyển đổi kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo, số hóa.

Được hỗ trợ và truyền cảm hứng từ Cộng đồng Thông minh ICF của năm 2011 - Brainport Eindhoven (Hà Lan), sự nỗ lực và hỗ trợ từ Tổng công ty Becamex IDC, Bình Dương đã bắt đầu một chặng đường phát triển kinh tế - xã hội đầy ấn tượng, ứng dụng triệt để chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong những dự án cụ thể, nhằm xây dựng và phát triển Bình Dương ngày một “thông minh” hơn, tốt đẹp hơn và đáng sống hơn.

Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp đạt Top 7 Cộng đồng Thông minh thế giới

Một hệ sinh thái số và đổi mới sáng tạo đang được phát triển mạnh mẽ tại Bình Dương như Trung tâm điều hành thông minh, EIU Campus với Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex, Fablab, Trung tâm sản xuất tiên tiến; Trung tâm thương mại thế giới WTC… mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng Bình Dương.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương cũng đã và đang thực hiện những chương trình phát triển chiến lược, đi đúng với mục tiêu phát triển bền vững hơn như thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất; phát triển công nghiệp 4.0… tạo môi trường sống xanh - sạch hơn. Từ đó tạo tiền đề cho việc thu hút doanh nghiệp công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị sẵn sàng để lan tỏa mạnh mẽ mô hình xây dựng và phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh.

Trong năm 2023, Bình Dương đang trong quá trình xây dựng và phê duyệt chiến lược phát triển Thành phố thông minh giai đoạn mới, với những định hướng phát triển phù hợp với quy hoạch tổng thể mới của toàn tỉnh.

Với những chiến lược đúng đắn và những bước phát triển kiên định, vững chắc trong thời gian qua, Bình Dương một lần nữa chính thức được Tổ chức Cộng đồng thông minh thế giới công nhận là Top 7 năm 2023 cùng các thành phố của các quốc gia như Canada, Brazil, Australia…

Hải Long