Bình Dương lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh Top 21 cộng đồng thông minh thế giới

Thứ sáu, 24/2/2023 | 16:27 GMT+7
Ngày 24/2, Tổ chức Cộng đồng thông minh thế giới ICF chính thức vinh danh 21 cộng đồng đạt danh hiệu Smart 21 năm 2023. Bình Dương lần thứ 5 liên tiếp nằm trong danh sách được vinh danh.

Tổ chức ICF là diễn đàn gồm gần 200 đô thị thông minh thịnh vượng trên thế giới. ICF đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá hàng trăm thành phố trên thế giới để lựa chọn ra Top 21 (Smart 21) của năm 2023 có chiến lược phát triển thành phố thông minh dựa theo bộ 6 tiêu chí của ICF đưa ra bao gồm: kết nối – băng thông rộng; lực lượng lao động; đổi mới sáng tạo; bình đẳng tiếp cận kỹ thuật số; ủng hộ khích lệ và bền vững.

Danh sách 21 thành phố được ICF công nhận Smart 21 năm 2023

Khác với những năm trước đây, năm 2023, tổ chức ICF làm mới bộ câu hỏi đăng ký Smart 21, tập trung sâu sắc và mạnh mẽ vào những định hướng mang tính chiến lược về phát triển bền vững, tập trung đổi mới sáng tạo với những ứng dụng sâu và rộng hơn của công nghệ - kỹ thuật số, trên tinh thần lấy cộng đồng làm trọng tâm, lấy kết nối thông minh là phương châm phát triển.

Bình Dương đã thực hiện Đề án thành phố thông minh Bình Dương từ năm 2016 và luôn bám chặt theo khái niệm chuyển đổi kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo, số hóa. 

Một hệ sinh thái số và đổi mới sáng tạo đang được phát triển mạnh mẽ tại Bình Dương như: trung tâm điều hành thông minh, EIU Campus với vườn ươm doanh nghiệp Becamex, Fablab, trung tâm sản xuất tiên tiến; trung tâm thương mại thế giới WTC… mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng Bình Dương. 

Thành phố mới Bình Dương - hạt nhân của Đề án thành phố thông minh Bình Dương

Hơn thế nữa, tỉnh Bình Dương cùng đối tác cũng đã và đang thực hiện những chương trình phát triển chiến lược, đi đúng với mục tiêu phát triển bền vững hơn như: thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất; phát triển công nghiệp 4.0; tạo môi trường sống xanh - sạch hơn; từ đó tạo tiền đề cho việc thu hút doanh nghiệp công nghệ; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhờ đó, Bình Dương một lần nữa chính thức được Tổ chức Cộng đồng thông minh thế giới công nhận là Smart 21 năm 2023 cùng các thành phố của các quốc gia như: Mỹ, Canada, Brazil, Australia…

Nhã Quyên