Nông nghiệp sạch

Bình Thuận nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, an toàn thực phẩm trong nông nghiệp

Thứ ba, 31/5/2022 | 10:46 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022.

Kế hoạch nhằm bảo đảm ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Theo đó, khi kế hoạch được triển khai, UBND tỉnh Bình Thuận đề ra một số chỉ tiêu cần đạt được như sau: diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm so với năm 2021. Tỷ lệ các cơ cở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B đạt trên 97%; tỷ lệ tàu cá xếp loại A, B tăng 5% so với năm 2021; tỷ lệ cảng cá xếp loại A, B tăng 33,33% so với năm 2021. Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng lên 5% so với năm 2021. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất cấm giảm 10% so với năm 2021.

100% văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông; văn bản quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn mới của Việt Nam và thị trường nhập khẩu được phổ biến, cập nhật. Phối hợp cơ quan Trung ương tổ chức 2 - 3 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã.

Nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân

Để đạt được những kết quả nêu trên, kế hoạch nêu rõ một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới. Bao gồm: tiếp tục rà soát, kiến nghị hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, quản lý đảm bảo ATTP; hỗ trợ, xây dựng các sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc.

Tăng cường phổ biến chính sách pháp luật; thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín nông sản của tỉnh.

Triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; vận động, kiểm tra việc ký cam kết của cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; duy trì triển khai các chương trình giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trong tỉnh.

Theo kế hoạch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP tại địa phương. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch tại địa phương; đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); triển khai xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng an toàn, mô hình chuỗi liên kết, mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại địa phương.

Thanh Tâm